Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Procesní modelování agend veřejné správy (PMA I)

Informace o projektu, cílech a aktuality o projektu 

  • Obecné informace o projektu
  • Popis projektu
  • Cíle projektu
  • Aktuality
  • Výstupy z projektu

Obecné informace o projektu

Obecné informace o projektu

Projekt Procesní modelování agend veřejné správy (dále jen „PMA I“) je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příjemcem dotace je odbor eGovernmentu Ministerstva vnitra.
Projekt byl zahájen 15. září 2009 a ukončen byl 15. 3. 2014.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/38.00003
Výše dotace: 95 463 000,­– Kč
 
 

Popis projektu

Popis projektu

Usnesením vlády České republiky č. 757, ze dne 11. července 2007, o strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, byl přijat dokument, jehož obsahem je strategie České republiky v oblasti zefektivnění veřejné správy (dále jen „Strategie“), navazující na programy Evropské unie. Mezi cíle Strategie patří mj. zavádění eGovernmentu prostřednictvím základních registrů veřejné správy a racionalizace administrativních procedur s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy (organizační re-engineering zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend re-designing kompetencí a funkcí), zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu.
Ze Strategie vychází Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech a dokumenty určené k zajištění realizace uvedeného zákona. V intencích Strategie byl rovněž připraven záměr procesního modelování agend veřejné správy schválený Usnesením vlády č. 668, ze dne 2. června 2008, k informaci o plnění první etapy provedení nezávislých procesních a organizačních auditů nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit.

Cíle projektu

Cíle projektu

Cílem projektu „Procesní modelování agend veřejné správy (PMA I) je vytvoření infrastruktury softwarové, znalostní a procesní pro vytváření, využívání, správu a rozvoj a využívání procesních modelů tak, aby bylo následně možné optimalizovat procesy v dalších agendách veřejné správy. Po dokončení realizace projektu budou následně jednotlivé orgány veřejné moci prostřednictvím dodaného AIS Modelovacího, Zadavatelem ověřené metodiky procesního modelování agend, s využitím v rámci projektu proškolených vlastních úředníků a podle vzorových procesních modelů 30 vybraných agend, postupně procesně modelovat vlastní agendy vykonávané jak při výkonu státní správy, tak i v přenesené a samostatné působnosti. Cílem projektu je mimo jiné vytvoření metodického centra pro modelování agend.
 
Tak budou vytvořeny předpoklady pro zefektivnění (zejména zrychlení, zjednodušení a zpřehlednění) veřejné správy včetně snížení administrativních nároků a nákladů na jejich výkon a tím zkvalitnění a zvýšení dostupnosti služeb klientům. U agend v samostatné působnosti budou vytvářené standardy využívány jako státem doporučené best practices, u agend výkonu státní správy budou následně generovány státem garantované standardy výkonu konkrétní agendy. Tento proces postupné standardizace bude také základem pro další zefektivňování a optimalizaci procesů ve veřejné správě.

.

Aktuality

Aktuality

13. 1. 2015 V čtecím modulu AIS Modelovacího https://rpp-aism-pub.egon.gov.cz/AISM/ jsou postupně publikovány procesní modely agend jako výstupy z projektu Procesní modelování agend veřejné správy, které slouží k ilustraci procesních postupů podle Metodiky procesního modelování agend veřejné správy.

Zveřejnění Metodiky procesního modelování agend veřejné správy (pdf, 6,04 MB) na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. července 2014 č. 585 jako výstup z projektu Procesní modelování agend veřejné správy (dále jen „PMA“) financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/38.00003

 

Přihláška k e-learningu Procesní modelování agend 
Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, otevírá nový běh e-learningového školení Procesní modelování agend, které bude probíhat v termínu od 24. 11. do 31. 12. 2014. Školení je předpokladem k získání znalostí umožňujících optimalizovat chod Vašich agend v oblasti státní správy, samosprávy i přenesené působnosti. Kurz je určen výhradně zástupcům státních orgánů, měst a obcí. Do kurzu se můžete přihlásit pomocí tohoto formuláře: http://mvcr.formees.cz/f/prihlaseni/      Kontakt na odpovědnou osobu:  Mgr. Eva Šimková, mail: eva.simkova@mvcr.cz, tel.: 974 817 525

Výstupy z projektu

Procesní modely agend jako výstupy z projektu Procesní modelování agend veřejné správy, které slouží k ilustraci procesních postupů podle Metodiky procesního modelování agend veřejné správy (čtecím modul AIS Modelovacího https://rpp-aism-pub.egon.gov.cz/AISM/)

vytisknout  e-mailem