Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Procesní modelování agend veřejné správy (PMA I)

Informace o projektu, cílech a aktuality o projektu 

Popis projektu

Usnesením vlády České republiky č. 757, ze dne 11. července 2007, o strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby, byl přijat dokument, jehož obsahem je strategie České republiky v oblasti zefektivnění veřejné správy (dále jen „Strategie“), navazující na programy Evropské unie. Mezi cíle Strategie patří mj. zavádění eGovernmentu prostřednictvím základních registrů veřejné správy a racionalizace administrativních procedur s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky uvnitř veřejné správy (organizační re-engineering zahrnující přezkoumání stávajících struktur a agend re-designing kompetencí a funkcí), zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu.
Ze Strategie vychází Zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech a dokumenty určené k zajištění realizace uvedeného zákona. V intencích Strategie byl rovněž připraven záměr procesního modelování agend veřejné správy schválený Usnesením vlády č. 668, ze dne 2. června 2008, k informaci o plnění první etapy provedení nezávislých procesních a organizačních auditů nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit.

vytisknout  e-mailem