Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přístupy do informačních systémů Policie ČR pro obecní policie

Postup obecní policie pro přístup ke kontextům A 418.1 OP, A 418.2 OP 

ISOP2.jpg

Postup obecní policie pro přístup ke kontextům

A 418.1 OP – Pátrání po osobách
A 418.2 OP – Pátrání po vozidlech cestou eGSB a CzP do informačních systémů Policie ČR

Přístupem přes formulář CzechPoint@office

 1. Obecní police (obec) musí mít zajištěn přístup do CzechPoint@office.
   
 2. Strážník obecní policie, který bude využívat přístup do formuláře, musí mít zřízený účet v JIP/KAAS, osobní komerční certifikát a přiděleny odpovídající role pro přístup k formuláři.
   
 3. Obecní policie požádá Odbor informatiky a provozu informačních technologií Policejního prezidia ČR (dále jen  „OIPIT“) o zpřístupnění agendy A418 – Policie ČR, jejímž je správcem. Formulář žádosti o zpřístupnění je přílohou tohoto postupu.
   
 4. Vyplněný formulář zašle obecní policie prostřednictvím datové schránky (ISDS: gs9ai55) na OIPIT, který přes kontaktní e-mail uvedený v žádosti potvrdí její přijetí. Zároveň OIPIT zpřístupní testování příslušné obecní policii.
   
 5. Obecní policie provede testování systému pomocí testovacích dat.
   
 6. Po provedeném testování odešle obecní policie printscreeny obrazovek z výstupů na dotazy z testovacích dat e-mailem na OIPIT (na e-mailovou adresu, ze které bylo potvrzeno přijetí žádosti).
    
 7. Po otestování dat posoudí OIPIT zaslané výsledky, a pokud tyto výsledku budou korektní, zavede příslušnou obecní policii do produkčního (tzv. ostrého) prostředí. Zároveň OIPIT vyrozumí příslušnou obecní policii o zavedení do produkčního prostředí zasláním potvrzujícího dopisu k příslušné žádosti. Potvrzená žádost bude přílohou dopisu. Tento dopis zašle prostřednictvím datové schránky.
   
 8. Po souhlasu správce agendy A418 budou u Policie ČR uloženy údaje o ohlašovateli agendy do matice přístupů. Jedná se o tyto údaje:
   
  • Označení OVM v RPP
  • Název policie
  • Identifikační číslo
  • Číslo agendy
  • Název agendy
  • Číslo AIS v IS o ISVS
  • Činnostní role
  • Forma požadovaného přístupu
  • Číslo požadovaného kontextu
  • Požadované rozhraní
  • Požadovaný termín zpřístupnění
  • Kontaktní osoba (jméno, příjmení, telefon, e-mail)
  • Podpis (elektronický)

  

Přímým přístupem z agendového informačního systému prostřednictvím rozhraní eGSB

 1. Obecní policie (resp. obec) musí mít zaregistrován svůj agendový informační systém v Informačním systému o informačních systémech státní správy.
   
 2. Pro přístup k údajům o pátrání v informačních systémech Policie ČR využívá obecní policie oprávnění dle § 11a zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.
   
 3. Obecní policie (resp. obec) musí mít ohlášenou působnost (dle § 54 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech) v agendě A420 – Obecní policie a činnostní roli CR10166 – Získávání informací z informačních systémů.
   
 4. Agendový informační systém musí mít v ohlášení vůči ISZR uvedeno, že zpracovává agendu A418.
   
 5. Obecní policie musí přistupovat ke službám eGSB v Centrálním místě služeb (CMS) dle dokumentace vystavené na webu Ministerstva vnitra.
   
 6. Obecní policie požádá Odbor informatiky a provozu informačních technologií Policejního prezidia ČR (dále jen  „OIPIT“) o zpřístupnění agendy A418 – Policie ČR, jejímž je Policie ČR správcem. Formulář žádosti o zpřístupnění je přílohou tohoto postupu.
   
 7. Vyplněný formulář zašle obecní policie prostřednictvím datové schránky (ISDS: gs9ai55) na OIPIT, který prostřednictvím kontaktního e-mailu uvedeného v žádosti, potvrdí její přijetí. Zároveň OIPIT zavede příslušnou obecní policii do testovacího prostředí systému.
   
 8. Obecní policie provede testování systému pomocí testovacích dat.
   
 9. Po provedeném testování odešle obecní policie printscreeny obrazovek z výstupů na dotazy z testovacích dat e-mailem na OIPIT (na e-mailovou adresu, ze které bylo potvrzeno přijetí žádosti).
   
 10. Po otestování dat posoudí OIPIT zaslané výsledky, a pokud tyto výsledku budou korektní, zavede příslušnou obecní policii do produkčního (tzv. ostrého) prostředí. Zároveň OIPIT vyrozumí příslušnou obecní policii o zavedení do produkčního prostředí zasláním potvrzujícího dopisu k příslušné žádosti. Potvrzená žádost bude přílohou dopisu. Tento dopis zašle prostřednictvím datové schránky.
   
 11. Po souhlasu správce agendy A418 budou u Policie ČR uloženy údaje o ohlašovateli agendy do matice přístupů. Jedná se o tyto údaje:
   
  • Označení OVM v RPP
  • Název policie
  • Identifikační číslo
  • Číslo agendy
  • Název agendy
  • Číslo AIS v IS o ISVS
  • Činnostní role
  • Forma požadovaného přístupu
  • Číslo požadovaného kontextu
  • Požadované rozhraní
  • Požadovaný termín zpřístupnění
  • Kontaktní osoba (jméno, příjmení, telefon, E-mail)
  • Podpis (elektronický)

Přílohy

vytisknout  e-mailem