Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Příprava asistentů prevence kriminality a strážníků městské policie v Břeclavi

Ve dnech 20. a 21. října 2011 na Městském úřadě Břeclav absolvovali Asistenti prevence kriminality města Břeclav a Kojetína  (dále jen „asistenti“) spolu s vybranými strážníky městské policie (v roli mentorů asistentů) obou měst první společnou přípravu odborně garantovanou odborem prevence kriminality MV v rámci Programu prevence kriminality a extremismu – ÚSVIT 2011.
 
Hlavním cílem těchto vybraných dvojic (strážník městské policie a občan ze sociálně vyloučené komunity se znalostí jejích specifik) je specifické preventivní působení na potenciální pachatele přestupků a trestných činů především z řad sociálně vyloučených, a tím snížení kriminality ve městě.
Očekávaným přínosem jejich společného působení je především zvyšování bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách, eliminace sociálně rizikových jevů a prevence společensky nežádoucího jednání.
  
Největší pozornost v rámci neformálních interaktivních tréninků byla zaměřena na hledání odpovědi, jak získat, jak motivovat a především jak prakticky zapojit obyvatele sociálně vyloučených lokalit do aktivit vedoucích ke zlepšení jejich situace.
Mezi nejdůležitější výstupy dvoudenní přípravy považuji především:
  • pojmenování příčin dlouhodobě přetrvávajícího stavu,
  • stanovení priorit, kde a čím začít - ze strany asistentů,

  • návrhy způsobů zvládání nově přicházejících jedinců, kteří jsou předmětem kritiky pro svou nepřizpůsobivost a odsouzeníhodné projevy,

  • osobní zaujetí obou asistentů z řad Romů, kteří v rolích otců, vychovatelů svých dětí a řádných občanů se chtějí, coby zaměstnanci samosprávy, aktivně angažovat na změnách daného stavu,

  • jiný úhel pohledu na dlouhodobě neřešené, přetrvávající problémy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku obou měst,

  • vnímání vážné hrozby v případě příchodu většího počtu Romů z jiných lokalit a jejich snahy zde dlouhodobě setrvávat,

  • hledání cest k zabránění vzniku podobných událostí, jako byly ty ve Šluknovském výběžku.

Osobně souhlasím se stanovisky vedoucích pracovníků MP Bc. Libora Büchlera, Marcela Mačka a jeho velitele MP Kojetín Jiřího Hübnera, že „k efektivnímu působení na komunitu je nutné především dosáhnout vlastní angažovanosti této cílové skupiny při zvládání vlastních problémů ve stávající sociálně vyloučené lokalitě.“

  
Spolu s asistenty prevence kriminality vnímám, že do jejich pracovní náplně bude patřit i „pravidelný dohled u místních základních škol, kde vysoké procento žáků tvoří právě žáci romské národnosti a kde opakovaně dochází k vzájemnému napadání žáků, projevům šikany nebo k rizikovému chování, dále pak aktivní působení na problémové romské rodiny, jejichž členové jsou častými pachateli přestupků proti veřejnému pořádku. Bude sem patřit zakročování proti znečišťování veřejného prostranství, ukládání odpadů mimo určená místa a zabraňování rušení nočního klidu.“
 
Dvoudenní příprava byla, dle slov jednoho z účastníků, nejen „přínosná, poučná a inspirující mnoha konkrétními podněty,“ ale i výzvou pro všechny přítomné k osobní zodpovědnosti za realizaci tolik potřebných změn v době, kdy prevenci je nutné uplatnit dříve než represi.
 
 
 
Jiří Budovič, zpracovatel a garant projektu ÚSVIT města Břeclav  

vytisknout  e-mailem