Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přijďte na odbornou konferenci – problematika zabezpečení bytů a domů

Přijďte na odbornou konferenci – problematika zabezpečení bytů a domů – dne 19. září 2019 na Výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech

Připravovaná odborná konference „Bezpečný bytový dům SVJ/BD 4.0 – trendy a možnosti pro zabezpečení majetku a bytů“ přinese důležité odborné informace pro zástupce BD a SVJ zejména k problematice zabezpečení bytů a domů jako součást nového preventivního projektu. Konference se uskuteční jako součást doprovodného programu mezinárodního stavebního veletrhu For Arch 2019.

Konferenci pořádá Ministerstvo vnitra ČR (MV) a Policie ČR (P ČR) ve spolupráci s Cechem mechanických zámkových systémů ČR a s portálem Sousedé.cz. 

Již v roce 2018 se začal realizovat nový celorepublikový preventivní projekt. Projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ představuje souhrn preventivních opatření při ochraně rodinných domů, bytových domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Poukazuje a řeší kolize norem bezpečnosti a požárních norem nejen v bytových domech. Projekt má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou ochranu majetku.

Odbor tisku a prevence a Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR ve spolupráci s Odborem prevence kriminality MV připravily preventivní projekt zaměřený na problematiku majetkové kriminality s názvem „Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“ v „Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality pro rok 2018“. Spolupracujícími subjekty jsou Pražské arcibiskupství, Českomoravská myslivecká jednota, Cech mechanických zámkových systémů, vzdělávací zařízení P ČR Pardubice a další partneři podílející se zejména na propagaci projektu.

Projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních sousedních státech a nově již překročily i hranice České republiky. Projekt je proto koncipován jako souhrnné opatření v činnosti P ČR a osvěty obyvatel České republiky o nových účinných způsobech ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné kombinaci. Jeho cílem je snížit dopad majetkové trestné činnosti v případech odcizení např. legálně držených, zejména loveckých zbraní, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod.

Projektem chceme probudit u majitelů domů a bytů zodpovědnost k vlastnímu majetku a zájem o jeho zabezpečování, ale i zvýšit zájem o dění v bezprostředním okolí. Nedílnou součástí projektu je vzdělávání policistů specializujících se na majetkovou trestnou činnost v nejnovějších technologiích zabezpečení majetku a v mechanických a elektronických zámkových systémech.

Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte se“, které obsahují základní informace a návody pro zabezpečení majetku, rozhlasové spoty určené do medií, ale i do rozhlasů obcí a měst a video spoty.  Dále pak tištěné i audio výstupy v periodikách církve a Českomoravské myslivecké jednoty. Účast na pravidelných setkáních, včetně úzké spolupráce s představiteli spolupracujících subjektů. Nedílnou součástí projektu jsou také semináře pro specialisty, vzdělávání a instruování myslivecké stráže, účast preventistů na krajských a obecních jednání občanů se samosprávou, realizace kontrolních a bezpečnostních akcí apod.

Projekt ukazuje, vysvětluje, doporučuje a nabízí občanům správná a relevantní řešení týkající se zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení každého bytu, domu či jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných prostředků. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb a podporuje využívání norem prevence kriminality řady ČSN EN 14383 při výstavbě budov.

Směrem k obcím a zejména jejím obyvatelům je směřován již druhým rokem (v roce 2019) běžící celorepublikový projekt MV a P ČR „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům II.“ Projekt přináší souhrn preventivních rad a opatření při ochraně domů, bytů a rekreačních objektů proti vloupání. Má za cíl v co nejširším měřítku informovat veřejnost o všech možnostech a způsobech řešení zabezpečení. Nabízí návod, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při výběru zabezpečovacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem skutečně účinnou ochranu majetku. První rok se soustředil na zabezpečení prostřednictvím mechanických zábranných a zámkových systémů, v letošním roce jsou přidány mechatronické zabezpečovací prostředky a trezory.

Chceme informovat o „Evropském dni proti vloupání do obydlí“, o preventivním projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, o spuštění nové aplikace zaměřené na trezory a o spuštění kampaně k ochraně osob a majetku za využití materiálů zpracovaných EUPCN.

S aktivitami v oblasti ochrany majetku a prevence vloupání souvisí i nová aktivita Evropské sítě prevence kriminality, do které se zapojila i Česká republika prostřednictvím MV a PČR, a to Evropský den proti vloupání do obydlí. Ten letos připadl na 19. června 2019. V rámci výše uvedených aktivit MV a P ČR nabízí nové webové stránky www.stopvloupani.cz také mobilní aplikaci Zabezpečte se II.

Evropský den proti vloupání do obydlí je součástí politického cyklu EU: „European multidisciplinary platform against criminal threats – EMPACT“. Europol v rámci EMPACT definuje devět prioritních oblastí, pro které vypracovává strategické plány, projekty a operace. Kampaň k vloupání je vytvářena pro prioritní oblast organizované majetkové kriminality.

Evropská unie, respektive Evropská síť prevence kriminality (EUCPN) se nechala inspirovat v Belgii, kde má „den proti vloupání“ dlouholetou tradici a celkem logicky bývá využíván k intenzivnímu preventivnímu působení na veřejnost. EUCPN, jejímž členem je Česká republika již od svého vstupu do EU, naplánovala Evropský den proti vloupání na 19. červen 2019.

Vstup na konferenci je zdarma na základě registrace. Odkaz na registraci je zde:

http://forarch.cz/program/detail/BEZPE%C4%8CN%C3%9D+BYTOV%C3%9D+D%C5%AEM+SVJ+%7C+D+4.0+%E2%80%93++TRENDY+A+MO%C5%BDNOSTI+PRO+MODERN%C3%8D+ZABEZPE%C4%8CEN%C3%8D+MAJETKU+A+BYT%C5%AE--3782

Předběžný program konference:

09.30–10.00 | Registrace účastníků

10.00–10.15 | Úvodní slovo – JUDr. Tomáš Koníček, OPK MV-ČR

10.15–11.00 | Základní filozofie zabezpečení bytů a domů + Statistické podklady ke krádežím vloupání do bytů a domů

Přednášející:  plk. Ing. Michal Herma, ÚSKPV Policie ČR

11.00–11.45 |  Mechanické zábranné prostředky v bytových domech a jejich správné využití v souladu s platnými požárními předpisy + Mechanické a mechatronické přístupové systémy na bytových domech (ukázky dobré praxe a doporučení)

Přednášející: Tomáš Pospíšil, MBA, cechmistr CMZS ČR, Bc. Daniel Šimandl, člen představenstva CMZS ČR

11.45–12.15 | Prostor pro řešení otázek z praxe, které mohou účastníci předem zaslat

12.15–12.45 | Přestávka na občerstvení

12.45–13.05 | Normy a certifikace – jaké produkty žádat?

Přednášející: Ing. Petr Koktan, CMZS

13.05–13.25 | Aktualizovaný moderní standard zabezpečení

Přednášející: Ing. Petr Koktan, AGA

13.25–13.50 | Služby pro SVJ a BD v rámci portálu Sousedé.cz

Přednášející: Zlata Botero Vašková, jednatelka SousedeCZ, s. r. o.

13.50–14.00 | Diskuse a závěr odborného semináře pro veřejnost

www.mvcr.cz
www.policie.cz
www.cmzs.cz
www.sousede.cz

Změna programu konference je vyhrazena

Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV, gestor účasti MV na veletrhu For Arch, tel.: 974 833 217, E-mail: tomas.konicek@mvcr.cz

vytisknout  e-mailem