Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přidělené dotace na Program prevence kriminality na místní úrovni Partnerství pro rok 2007

Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil v září 2006 k realizaci Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2007 celkem 122 obcí a měst. Své rozhodnutí opřel o doporučení výběrových komisí při Správách krajů Policie ČR a o závěry Pracovní skupiny pro zařazení obcí do Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2007.
 
Proces výběru měst byl uskutečněn na základě Metodiky realizace programu Partnerství, která byla schválena Republikovým výborem, ministrem vnitra a je součástí Rozkazu policejního prezidenta č. 61/2005. 

Z celkového počtu 122 vybraných měst zaslalo žádost o dotaci 113 měst a obcí. Pražské městské části podaly svou žádost o dotaci prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy. Možnosti zpracovat program prevence kriminality a požádat o státní dotaci na jeho realizaci nevyužilo následujících 9 měst: Benátky nad Jizerou, Beroun, České Budějovice, Čáslav, České Velenice, Havířov, Olbramovice, Pardubice, Turnov.

Na základě rozhodnutí Republikového výboru a v souladu se “Strategií prevence kriminality na léta 2004 až 2007” byla letos již druhým rokem dána možnost realizovat Program prevence kriminality Partnerství také vyšším územně správním celkům.

Ze 14 krajů využilo tuto možnost následujících 8 krajů: Jihomoravský, Olomoucký, Plzeňský, Praha hl.m., Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský. Ostatních 6 krajů pro rok 2007 tuto možnost nevyužilo.

Do termínu uzávěrky projektů (10. ledna 2007) bylo podáno celkem 121 programů prevence kriminality obcí, měst a krajů (113 obcí + 8 krajů) na celkem 298 projektů s celkovou výší požadované dotace 123 600 480,- Kč.

Ze zásadních formálních důvodů nebyl podpořen Ústecký kraj a pro porušení rozpočtové kázně v roce 2006 města Litvínov, Ostrava a Plzeň.

Postup při projednávání žádostí 

Všechny žádosti o podporu byly posouzeny “Komisí pro výběr projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni – Partnerství pro rok 2007”, která zasedala ve dnech 14. a 15. února 2007. Komise podala své návrhy k rozhodnutí Republikovému výboru.

Programy obcí byly projednávány v souladu s Metodikou podle Správ krajů Policie ČR seřazených dle nápadu trestné činnosti od nejvíce zasažených kriminalitou po nejméně zasažené. Zatíženost kriminalitou byla z praktických důvodů přepočtena na zatíženost kriminalitou vyšších územně správních celků (krajů). V rámci krajů Komise pro výběr projektů projednávala obce sestupně podle pořadí rizikovosti vytvořeném na jednání "Pracovní skupiny pro výběr měst a obcí do programu Partnerství na rok 2007" (od nejrizikovějšího po nejméně rizikové).
 
Na úvod byla projednávána žádost kraje (byla-li podána). Krajští manažeři prevence kriminality představili svůj kraj, popsali stručně bezpečnostní problémy a vyjádřili se k žádosti o dotaci kraje. Po přidělení dotace kraji pokračovali stručným úvodem ke každému městu a obci a reagovali na otázky členů komise. Jednotliví manažeři prevence kriminality krajských úřadů byli přítomni jednání komise pouze při projednávání žádostí obcí svého kraje. Na otázky členů komise byli připraveni také reagovat pracovníci odboru prevence kriminality MV – konzultanti pro příslušné kraje.
 
Úkolem komise bylo posoudit adekvátnost navrhovaného opatření (projektu) na řešení popsaného problému, jeho dopad na cílovou skupinu, na předcházení páchání trestné činnosti, na zvýšení bezpečí obyvatel, na hospodárnost a efektivitu vynakládaných finančních prostředků.


Závěr Republikového výboru pro prevenci kriminality 

Republikový výbor pro prevenci kriminality na svém jednání 22. února 2007 rozhodl o podpoření 216 projektů v celkové výši 65 173 000,- Kč předložených 102 obcemi a 6 kraji.

Republikový výbor rozhodl nepodpořit žádosti o dotaci 9 obcí a 1 kraje. Jedná se o obce Cítov, Česká Kamenice, Česká Lípa, Chotěboř, Janov nad Nisou, Kaplice, Týn nad Vltavou, Veselí nad Lužnicí a žádost kraje hl. m. Prahy.


Tabulka podpořených obcí a krajů:
 
  obce a města kraje celkem
počet podpořených žadatelů 102 6 108
počet podpořených projektů 204 12 216
navrhovaná výše dotace 60 309 000 4 864 000 65 173 000

 
Tabulka výše finančních prostředků na projekty obcí a krajů podle jednotlivých krajů:

Kraj (kraje jsou řazeny podle pořadí projednávání komisí pro výběr) Výše dotace na projekty obcí a krajů
Hl.m. Praha 3 571 000
Ústecký 7 605 000
Liberecký 2 554 000
Středočeský 13 159 000
Karlovarský 5 187 000
Moravskoslezský 3 979 000
Jihomoravský 5 244 000
Jihočeský 4 009 000
Plzeňský 2 488 000
Olomoucký 6 221 000
Královehradecký 1 930 000
Pardubický 4 942 000
Zlínský 1 883 000
Vysočina 2 401 000
Celkem 65 173 000

 

vytisknout  e-mailem