Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poradní sbor pro situační prevenci kriminality

Poradní sbor pro situační prevenci kriminality (PS MV) byl zřízen Rozkazem ministra vnitra ze dne 28. dubna 1998. Tím bylo završeno čtyřleté období, ve kterém odbor prevence kriminality MV (OPK) mapoval rozhodující subjekty situační prevence kriminality, diskutoval s nimi o hlavních problémech na úseku ochrany majetku a osob a definoval jejich postavení a úkoly v systému prevence kriminality ČR.

V současné době tvoří PS MV zástupci následujících subjektů (seřazeno abecedně):

 • ASIS ČR,
 • Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm,
 • Cech mechanických zámkových systémů ČR,
 • Česká asociace bezpečnostních manažérů,
 • Česká asociace pojišťoven,
 • Český klub bezpečnostních služeb,
 • Komora podniků komerční bezpečnosti ČR,
 • Městská policie hl. m. Prahy,
 • Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence kriminality,
 • Policie ČR.
   

PS MV je koordinační a iniciační orgán k posuzování koncepčních otázek a pro spolupráci s mimoresortními orgány při realizaci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra, ke zpracování společné strategie prevence automobilové kriminality, vloupání do obydlí, prevence kriminality na veřejných prostranstvích a v obchodní síti, prevence kriminality v rekreačních oblastech, prevence zaměřené k individuální ochraně osob apod.

PS MV ve své působnosti projednává, vytváří a doporučuje ministru vnitra ke schválení:

 • Opatření k minimalizování kriminogenních podmínek a k vytváření bariér znesnadňujících páchání trestné činnosti.
 • Návrhy prostředků k informování veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností.
 • Společnou strategii prevence kriminality ve výše uvedených oblastech včetně řešení problémů v komunikaci, mediálních výstupů, způsobů distribuce informací a finanční participace.
   

Předseda poradního sboru může při projednávání detailních záležitostí přizvat zástupce dalších subjektů, kteří tvoří tzv. sbor odborníků.

  

Rok 2021

Rok 2020

  

Archiv 

  


Odbor prevence kriminality, 16. října 2021

vytisknout  e-mailem