Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence kriminality na regionální a lokální úrovni

Metodiky, doporučení a krajské koncepce prevence kriminality 

Aktualizovaná Metodická příručka pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami

MV v roce 2017 ve spolupráci s dalšími relevantními subjekty vytvořilo Metodickou příručku pro města a obce sousedící s průmyslovými zónami (dále jen "Metodická příručka"), a to v návaznosti na skutečnost, že některé obce a města sousedící s průmyslovými zónami byly zatíženy vyšší kriminalitou a dalšími negativními jevy, včetně porušování právních předpisů, a to kvůli zvýšené koncentraci osob, jež s příslušným regionem nejsou spojeny pevnějšími osobními či rodinnými vazbami. Zástupci samospráv požádali MV mj. o zpracování Metodické příručky, která popíše možnosti měst a obcí, jak výše uvedený stav řešit, respektive včasně přijatými opatřeními mu předejít.

V roce 2020 byla provedena aktualizace Metodické příručky a její rozšíření o nová relevantní témata.

Metodická příručka poskytuje samosprávám, v jejichž blízkosti  jsou průmyslové zóny, souhrnné, přehledné a aktuální informace (legislativní a metodické), jak předcházet vzniku bezpečnostních a dalších problémů (integrace cizinců, vymáhání práva, zdravotní péče, ubytování cizinců, integrace dětí cizinců do školského systému, průmyslové zóny z pohledu územního plánování atd.), případně, jak tyto vzniklé problémy efektivně řešit, kde hledat pomoc při jejich řešení (např. Centra na podporu integrace cizinců), a to vše ve znění předpisů účinných ke dni 1. listopadu 2020.

Metodická příručka je ke stažení ZDE.


Odbor prevence kriminality, 18. srpna 2023

vytisknout  e-mailem