Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Prevence a potírání trestné činnosti související s odpady

Strategie prevence na roky 2021-2023 a hodnotící zpráva o ČR 

Strategie prevence a potírání trestné činnosti související s odpady na období let 2021-2023

Strategii prevence a potírání trestné činnosti související s odpady na období let 2021-2023 schválila vláda usnesením ze dne 5. října 2020 č. 984. Strategie byla předložena na základě usnesení vlády ze dne 13. ledna 2020 č. 41. Tímto usnesením vzala Vláda ČR na vědomí Hodnotící zprávu o České republice osmého kola vzájemných hodnocení a uložila ministru vnitra ve spolupráci s ministrem životního prostředí, ministryní financí a ministryní spravedlnosti předložit vládě do 30. září 2020 strategický materiál zaměřený na prevenci a potírání trestné činnosti související s odpady.

Strategie definuje opatření v oblasti prevence a potírání trestné činnosti související s odpady vycházející jednak ze závěrů a doporučení Hodnotící zprávy, jednak z identifikace potřeb zainteresovaných subjektů, především orgánů působících v oblasti prosazování práva životního prostředí (Celní správa ČR, Česká inspekce životního prostředí, Policie ČR). Pro tyto orgány je Strategie především určena. Při přípravě materiálu byla vedena jednání se zástupci těchto orgánů, kteří se také přímo podíleli na formulaci uvedených opatření.

Cílem Strategie je zlepšit podmínky orgánů působících v oblasti prosazování práva životního prostředí při zajištění prevence a potírání trestné činnosti související s odpady. Na základě toho byly identifikovány čtyři specifické cíle:

  1. Zlepšení vzájemné spolupráce orgánů působících v oblasti prosazování práva životního prostředí v oblasti odpadů;

  2. Zvýšení specializace orgánů působících v oblasti prosazování práva životního prostředí v oblasti odpadů;

  3. Zlepšení právního prostředí ČR v oblasti odpadů;

  4. Zvýšení povědomí veřejnosti o problematice odpadů.
     

Definovaná opatření mají za cíl odstranit nebo zmírnit nedostatky definované Hodnotící zprávou a zainteresovanými subjekty. Opatření jsou formulována jako úkol, za jehož plnění je zodpovědný orgán, který je u něj uveden, a zároveň je stanoven časový rámec, ve kterém má být úkol splněn.

  

  


Odbor bezpečnostní politiky, oddělení bezpečnostně právní, 1. prosince 2020

vytisknout  e-mailem