Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přetrvávající mýty v oblasti sexuálního násilí na ženách a dětech

Seminář "Přetrvávající mýty v oblasti sexuálního násilí na ženách a dětech“
 
Seminář "Přetrvávající mýty v oblasti sexuálního násilí na ženách a dětech“ uspořádal dne 30. dubna 2014 odbor prevence kriminality ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy v Muzeu Policie ČR v Praze. Byl určen pro zástupce Policie ČR ze všech krajských ředitelství a odbornou veřejnost – zástupce intervenčních center, neziskových organizací zabývajících se pomocí týraným dětem a ženám, orgány sociálně-právní ochrany dětí z území hl. m. Prahy a odborníky z krajských úřadů. Hlavními moderátorkami byly renomované odbornice z této oblasti Doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc. a PhDr. Jana Procházková. Semináře se zúčastnilo celkem 86 účastníků.
 
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra dlouhodobě zastřešuje a finančně podporuje budování speciálních výslechových místností, které jsou určeny pro úkony policie s dětskými oběťmi a svědky závažné trestné činnosti, především mravnostního charakteru. Díky tomu se podařilo do současné doby vybudovat celkem 48 speciálních výslechových místností, které ale mohou být využívány i pro další zvlášť zranitelné oběti, a to tak, jak je vymezuje zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých dalších zákonů. Hlavním cílem budování těchto místností je zmírnit následky činů u sexuálně týraných a zneužívaných dětí a dalších obětech v průběhu trestního řízení.
 
Odbor prevence kriminality se však nesoustředí pouze na budování speciálních výslechových místností. Stejně důležité je vzdělávání specialistů, kteří s těmito oběťmi pracují, předávání zkušeností a prohlubování spolupráce odborníků zabývajících se pomocí týraným a zneužívaným dětem a ženám. Proto byl seminář "Přetrvávající mýty v oblasti sexuálního násilí na ženách a dětech“, na kterém vystoupila celá řada odborníků z řad klinických dětských psychologů, psychiatrů, pediatrů, gynekologů, zástupců neziskových organizací, dětských krizových center a dalších organizací zabývajících se pomocí obětem trestných činů, uspořádán.
 
Více viz program semináře a zveřejněné prezentace
 
 
Odbor prevence kriminality MV, Mgr. Iva Fürbacherová
 
 
PhDr. ČírtkováPhDr. Čírtková
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AuditoriumAuditorium

 

vytisknout  e-mailem