Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled žádostí o podporu z dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů v roce 2017

Návrh dotační komise pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2017.

V rámci uvedeného dotačního programu bylo dotační komisi předloženo celkem 8 žádostí k projednání. Dotační komise zasedala dne 28. února 2017 a doporučila podpořit následující nestátní neziskové organizace:

Název nestátní neziskové organizace

 Návrh dotace v Kč

Český červený kříž, spolek
VRBA 2017 - terapeutická práce s násilnými osobami a osobami  nezvládajícími agresi ve vztazích na Prachaticku

 

60.000,-

Centrum Locika, z.ú.
Rodičem bez násilí

460.000,-

Liga otevřených mužů, z.s.
Platforma "muži proti násilí"

300.000,-

Persefona, z.s.
Bezpečné soužití - poradenství a terapie osobám, které mají problémy se zvládáním agrese

400.000,-

PRO Gaudia, z.ú.
Z agrese do progrese

80.000,-

Spondea, o.p.s.
Práce s osobami nezvládajícími agresi ve vztazích

320.000,-

Theia - krizová pomoc o.p.s.
THEIA - práce s pachateli domácího násilí 2017

270.000,-

Život 90, z.ú.
Prevence domácího násilí páchaného na křehkých seniorech

110.000,-

Celkem

2.000.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 28. února 2017

vytisknout  e-mailem