Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Přehled žádostí o podporu z dotačního program Prevence sociálně patologických jevů v roce 2018

Návrh dotační komise pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu Prevence sociálně patologických jevů se zaměřením na prevenci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích pro rok 2018. 

V rámci uvedeného dotačního programu bylo dotační komisi předloženo celkem šest žádostí k projednání. Dotační komise zasedala dne 26. února 2018 a doporučila podpořit následující nestátní neziskové organizace:

Název nestátní neziskové organizace

Návrh dotace v Kč

Český červený kříž, spolek

VRBA 2018 - terapeutická práce s násilnými osobami a osobami nezvládajícími agresi ve vztazích na Prachaticku

67 700

Centrum Locika, z.ú.

Rodičem bez násilí II.

824 023

Liga otevřených mužů, z.s.

Muži proti násilí 2018

345 200

Život 90, z.ú.

Prevence domácího násilí páchaného na křehkých seniorech

135 000

Diakonie ČCE – Středisko křesťanské pomoci v Praze

Stop násilí

435 904

Respondeo z.s.

Jak na konflikty ve vztazích

192 173

Celkem

2 000 000

V Praze dne 27. února 2018

vytisknout  e-mailem