Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předání ocenění vítězi národního kola Evropské ceny prevence kriminality 2009

15. prosince 2009 proběhlo v budově Ministerstva vnitra na Letné slavnostní předání ocenění vítězi národního kola Evropské ceny prevence kriminality. Předávání cen se za Ministerstvo vnitra zúčastnil první náměstek ministra vnitra plk. Jiří Komorous a ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová. 

Evropská cena prevence kriminality umožňuje sdílení a výměnu dobré praxe na poli prevence kriminality v rámci EU. Každoročně ji vyhlašuje Evropská síť prevence kriminality (European Crime Prevention Network - EUCPN) s cílem ocenit nejlepší evropský projekt v oblasti prevence kriminality na určené téma. Každá účastnická země může do soutěže předložit pouze jeden projekt. Slavnostní vyhodnocení nominovaných projektů probíhá každoročně při příležitosti konání mezinárodní konference EUCPN "Sdílení nejlepší praxe" a součástí je i předání finančního daru v hodnotě EUR 20 000,- předkladateli vítězného projektu.

Letošní téma soutěže: "Prevence kriminality a viktimizace mezi dětmi a mladistvými. Současné a budoucí výzvy - škola, kyberprostor a rekrutování do kriminálních skupin".

Výhercům předal ceny náměstek ministra vnitra plk. Jiří Komorous: "Jsem velmi rád, že tady dnes mohu s vámi být a z této pozice vám předat ocenění za skvělou práci, kterou jste odvedli. Pracujete na projektech, které jsou důležité z hlediska záchrany lidských životů. Prevence by vždy měla být ne-li na prvním, tak na nultém místě. Čím kvalitnější prevence bude, tím méně následků pak budeme muset řešit."

 • 1. místo - vítězem národního kola - ECPA 2009 se stal projekt "PC hra GhettOut - trenažér životních strategií".
  Projekt realizovala Společnosti TADY A TEĎ ve spolupráci s Krajským úřadem Plzeňského kraje.
  Cílem projektu "GhettOut - trenažér životních strategií" je ovlivnit postoje a chování dětí staršího školního věku tak, aby na základě získaných informací byly schopné předcházet situacím, které by mohly zapříčinit nebo prohloubit jejich sociální propad. Jako nástroj k dosažení tohoto cíle slouží počítačová hra GhettOut (www.ghettout.cz), která simuluje sociální realitu života na okraji společnosti. Hra obsahuje prvky z oblasti problematiky užívání návykových látek, zadlužování, bydlení apod. Tento projekt byl jako vítězný projekt České republiky nominován do celoevropského klání ECPA, jehož výsledky byly vyhlášeny 9. prosince 2009 ve Stockholmu.
  Projekt v mezinárodní konkurenci 18 projektů nominovaných na finále soutěže ECPA uspěl. Získal zvláštní ocenění za nejvíce inovativní přístup k prevenci sociálně nežádoucích jevů.

 • 2. místo - projekt "Dětská cena prevence kriminality" (Magistrátu hl. m. Prahy)
  DCPK je koncipována jako preventivní vzdělávací projekt určený žákům 8. ročníků ZŠ. Žáci s učiteli a konzultanty popíšou soužití a problémy v třídním kolektivu, zjištěné skutečností pak analyzují a zhodnotí. Dále absolvují přednášku s besedou k problematice posilování právního vědomí a trestní odpovědnosti. Třídy pak pod vedením konzultantů-pedagogů navrhují a zrealizují "Mini-projekt", jehož cílem je maximální snížení rizik souvisejících se zjištěnými problémy v jejich kolektivu. "Mini-projekt" a dětský "Pohled na problémy kolem sebe" jsou zpracovány různými formami - např. písemný projev, fotografie, videozáznamy aj. - vše žáci prezentují v školních prostorách a na www stránkách. Současně s diagnostikou tříd probíhají na ZŠ aktivity směřující ke zvýšení úrovně znalostí této problematiky pedagogů. Realizátorem projektu je Iniciativa Občanského Bezpečí Domova (IOBD).

 • 3. místo - "E-bezpečí" - projekt Olomouckého kraje realizovaný Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci
  Dnešní doba se všemi stále se vyvíjejícími elektronickými technologiemi přináší řadu nebezpečí. Nazýváme je jmény, které jsou také v našem slovníku nové - jsou to např. kyberšikana, kyberstalking, cyber grooming, hoaxing a spaming a další (happy salping)…
  Preventivní, výzkumný a intervenční projekt E-bezpečí (www.e-bezpeci.cz) se zaměřuje na nebezpečné jevy, které při užívání těchto technologií hrozí.
  Projekt je založen na široké spolupráci se školami z celé České republiky a jeho úkolem je informovat učitele, děti a také rodiče o zmíněných fenoménech. V rámci projektu funguje internetový portál, probíhá i výzkumná činnost, která zkoumá danou problematiku přímo na školách. Projekt má pomoci vytvořit pravidla, která by omezovala zneužívání internetu a mobilních technologií, a díky včasné informovanosti uživatelů snižovala riziko spojené s těmito jevy.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


15. prosince 2009

vytisknout  e-mailem