Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pravidla bezpečného provozu sportovních hřišť

Doporučení odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR pro posílení udržitelnosti a bezpečnosti dotovaných dětských hřišť, sportovišť apod. zařízení z Programu prevence kriminality.

Součástí každého dotovaného projektu je hledisko dlouhodobě udržitelného bezpečného provozu sportovního hřiště apod. zařízení, včetně správné montáže prvků (soupravy pro sport). Provozovatelé mají zajistit takové podmínky na principech pravidelných nezávislých kontrol provozu a herních a sportovních prvků, aby zajistili účinnou prevenci úrazů zejména dětí a mládeže.  

Doporučené principy jsou následující:
  1. Správná a nezávislým subjektem ověřená instalace herních a sportovních prvků a bezpečných povrchů odpovídajících evropským normám;
  2. Řádné vymezení používání jednotlivých herních a sportovních prvků či celého hřiště v závislosti na věku, pro který jsou určeny;
  3. Zajištění bezpečného provozu hřišť v souladu s platnými právními předpisy, požadavky technických norem a metodickými a jinými pokyny vydanými státními institucemi v ČR;
  4. Pro každé hřiště je třeba mít zpracovaný provozní a návštěvní řád a zajistit jejich dodržování;
  5. Součástí provozního řádu musí být třístupňová kontrola provozu hřiště, včetně stanovené osobní odpovědnosti za jejich provádění a za bezpečnostní stav hřiště;
  6. Pravidelnou (roční) odbornou technickou kontrolu, která je součástí třístupňové kontroly provozu hřiště, nechat provádět nezávislým certifikovaným subjektem;
  7. Kontrolou zjištěné závady bezodkladně opravit, popřípadě kontrolou označené nevyhovující prvky odstranit;
  8. Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ“ je Vaším průkazem a dokladem o svědomitém provozování hřiště v náležité kvalitě a bezpečnosti;
  9. Kompletní Metodický postup podpořený MV a řadou dalších autorit je k dispozici na této adrese  

Odbor prevence kriminality 20. května 2013

vytisknout  e-mailem