Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

PRAGOALARM 2013 – 20. ročník mezinárodního veletrhu

Na pražském Výstavišti v Holešovicích se ve dnech 23. až 25. října 2013 uskuteční jubilejní 20. ročník mezinárodního veletrhu zabezpečení & požární ochrany PRAGOALARM a 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných budov a Smart technologií PRAGOSMART. 

Koncepce nadcházejícího jubilejního ročníku PRAGOALARMU jednoznačně naváže na úspěšný model z roku 2012 a bude jej dál rozvíjet. Bude se opět konat uprostřed pracovního týdne, čímž podtrhne své zaměření na profesionály v oboru a potenciální investory z komerční i soukromé sféry. Veletrh dále osloví zejména realizační/montážní firmy, bezpečnostní a IT manažery firem, odborníky ze stavebnictví, zástupce bezpečnostních služeb a silových složek státu.
 
Po velmi dobrých zkušenostech z minulého ročníku, kdy bylo upraveno zaměření veletrhu a rozšířeno o aktuální témata zabezpečení staveb, kde je schválena podpora Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, Českého svazu stavebních inženýrů a dalších institucí z oblasti projektování a stavění, se pokračuje v tomto trendu i v roce letošním. Cílem je se více zaměřit na širší využívání a problematiku městských a obecních kamerových systémů apod. Navíc je nomenklatura veletrhu rozšířena též o koncepční řešení tzv. chytrých – Smart objektů, kde zabezpečení se stává integrální součástí systému IT řešení provozu budov.
 
Společnost Incheba Praha pořádá veletrh ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, které bylo významným partnerem tohoto veletrhu i při všech předcházejících ročnících. Proto poskytl ministr vnitra Jan Kubice záštitu 20. ročníku veletrhu zabezpečení a požární ochrany.
 
Garantem Poradenského centra veletrhu bude i letos odbor prevence kriminality ministerstva vnitra a společně s Cechem mechanických zámkových systémů v ČR (jedním z vystavovatelů) bude opět propagovat úspěšný preventivní projekt „Bezpečná země“ a svůj dlouhodobý program „Bezpečná lokalita“. Cílem činnosti Poradenského centra bude poskytnout návštěvníkům inspiraci, rady a základní informace o možnostech zabezpečení a nabídnout ucelený přehled produktů a služeb dostupných na českém trhu. Odborným partnerem veletrhu je kromě stálé Asociace Grémium Alarm i Cech mechanických zámkových systémů v ČR.
 
Úvodní ročník PRAGOSMARTU v roce 2012 měl za cíl seznámit odbornou veřejnost s možnostmi ve všech oblastech chytrého bydlení (Bezpečí, Úspory, Pohodlí, Zábava, Ekologie), letos se zaměření veletrhu navíc rozšiřuje o problematiku uplatnění Smart technologií v projektování, výstavbě a provozu průmyslových a kancelářských budov (Řízení, Regulace, Automatizace, Integrace).
 
K hlavním tématům v roce 2013 bude patřit – Uplatnění "inteligentních" technologií v zabezpečení a protipožární ochraně budov; Integrovaná bezpečnostní řešení s využitím ICT; Uživatelský komfort a úspory. Úspěšné propojení bezpečnostního oboru s „inteligentními“ technologiemi na minulém veletrhu bude pokračovat i letos, tentokrát s mnohem větším důrazem na tematickou a návštěvnickou synergii, jíž přináší. Nově se veletrh zaměří i na problematiku energeticky šetrných budov.
 
I přes jednoznačný trend propojování zabezpečení s IT bude věnován dostatečný prostor pro prezentaci přehlídky mechanických zábranných systémů, které jsou i nadále základním kamenem zabezpečení komerčních i soukromých budov. Tento sektor přináší své novinky a inovaci v podobě mechatronických systémů.
 
Cílem podzimního veletrhu je vytvořit společně s odbornými partnery hodnotnou vzdělávací platformu v rámci doprovodného programu a aktivním zapojením vystavujících firem zvýšit přínos veletrhu pro návštěvníky z řad odborníků. Více info na www.pragoalarm.cz, www.pragosmart.cz.
 
 
 
JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality M, garant resortní účasti na veletrhu, tel.: 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz
 
 

vytisknout  e-mailem