Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pracovní seminář k problematice prevence nebezpečných komunikačních jevů

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra připravil ve spolupráci s realizátorem Projektu E-bezpečí (Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci) pracovní seminář k problematice prevence nebezpečných jevů spojených s užíváním internetu a mobilních telefonů. 

Seminář se uskutečnil 7. prosince 2009 v budově Ministerstva vnitra v Praze na Pankráci. Byl určen manažerům prevence kriminality na krajských úřadech, krajským policejním preventistům, pracovníkům Policejního prezidia a odboru prevence kriminality (OPK).

Inspirací k uspořádání semináře byly dobré zkušenosti s projektem „E-bezpečí“ Olomouckého kraje, který byl v rámci Krajského programu prevence kriminality v letošním roce podpořen státní účelovou dotací. Realizátorem projektu je Pedagogická fakulta Palackého univerzity v Olomouci. (E-bezpečí se umístilo na třetí příčce v Národním kole Evropské ceny prevence kriminality za rok 2009.)

Preventivní, intervenční a výzkumný projekt je založen na široké spolupráci se školami z celé České republiky a jeho úkolem je informovat učitele, děti a také rodiče o zmíněných fenoménech. Projekt má pomoci vytvořit pravidla, která by omezovala zneužívání internetu a mobilních technologií, a díky včasné informovanosti uživatelů snižovala riziko spojené s těmito jevy. V rámci projektu funguje internetový portál, probíhá i výzkumná činnost, která zkoumá danou problematiku přímo na školách.

Zvyšování informovanost v oblasti sociálně patologických jevů je také úkolem pracovníků, kterým byl určen zmínění pracovní seminář. Setkal se s velkým zájmem a účastníci byly s jeho průběhem velmi spokojeni.

V téměř čtyřhodinové přednášce seznámili lektoři Mgr. Kamil Kopecký a Mgr. Veronika Krejčí přítomné s obsahem pojmů, které přinesla současná doba stále se vyvíjejících elektronických technologií a které v našem slovníku ještě zcela nezdomácněly. Jejich systematický, poutavý a zaujatý výklad se týkal jevů, jakými jsou např. kybrešikana, kybergrooming, kyberstalking, hoax a spam a nebezpečí sociálních sítí.

Znalost toho, jaká nebezpečí mohou uživatele počítačů a mobilů ohrozit, je nejúčinnější prevencí v této oblasti. Proto se musí okruh proškolených i školitelů stále rozšiřovat a uspořádání pracovního semináře MV bylo jedním z kroků při naplňování tohoto úkolu.

Odbor prevence kriminality MV
Mgr. Květa Dočkalová

 

 

 

 

 

 

Víte, co je to kyber…?

Kyberšikana
Jedná se o šikanování jiné osoby pomocí informačních technologií – internetu, mobilních telefonů apod. (např. vydírání, ubližování, ztrapňování, obtěžování, ohrožování, zastrašování)

Sexting
Slovo sexting je složeninou vzniklou ze slov "sex" a "textování" = elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videa se sexuálním obsahem. Dochází tak k poškozování oběti, známy jsou i různé formy vydírání

Kybergrooming
NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ! Označuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť (nejčastěji pomocí chatu, SMS zpráv, ICQ a Skypeu) a donutit ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být sexuální zneužití oběti, fyzické mučení, nucení k terorismu apod.

Stalking a kyberstalking
Stalking znamená pronásledování, opakované stupňované obtěžování, které může mít různou podobu a intenzitu. Kyberstalking je zneužívání internetu, mobilních telefonů či jiných informačních a komunikačních technologií ke stalkingu, tedy k pronásledování.

Phishing
Druh nebezpečných komunikačních praktik, zaměřených na krádež citlivých osobních údajů – např. PIN kódu a čísel platebních karet, hesla a údaje k bankovnímu účtu a další informace, které by mohly být zneužity.

Hoax a spam
Hoax je zpráva, která se snaží šířit paniku, vystrašit příjemce, donutit ho k unáhleným činům atd. Obsahem hoaxu bývá většinou varování před neexistujícím nebezpečím. Existují ale také hoaxy, které mají za úkol jen obtěžování uživatele, tzv. spamování.

Kde můžete najít radu a pomoc:

 • INTERNETOVÁ PORADNA "Projektu E-Bezpečí" nebo MÁŠ PROBLÉM? KLIKNI!
 • Linka BEZPEČÍ ONLINE (Internet Helpline)
  • Linka je zaměřena na oběti internetové kriminality. Děti či dospělí mohou ohlásit zneužívání dětí při komunikaci na internetu. Odborní konzultanti obětem poskytnou nezbytnou psychosociální pomoc a také jim poradí, jak bezpečněji internet používat.
  • Telefonní číslo: 116 111
 • KRIZOVÁ TELEFONNÍ linka IPPP ČR
  • Krizová linka Institutu pedagogicko-psychologického poradenství ČR poskytuje pomoc při řešení případů šikany/kyberšikany, ale i v dalších krizových situacích. Na linku se mohou obracet učitelé, žáci i rodiče. Pracovníci linky pomoc poskytnou nebo zprostředkují.
  • Telefonní číslo: 286 881 059 nebo +420 774 089 181
 • NÁRODNÍ CENTRUM BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

Odbor prevence kriminality, 4.2.2010

vytisknout  e-mailem