Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace o schválení projektů Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo

ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu – 5. vlna posuzování 

V souladu se Strategií prevence kriminality v České republice na léta 2022 až 2027 (dále „Strategie“) schválené vládou České republiky 6. dubna 2022 usnesením č. 276 a na základě usnesení vlády č. 285/2022 ve spojení s usneseními vlády č. 560/2022 a č. 309/2022 ke stanovení strategických priorit vlády České republiky ke zvládání dopadů uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu informuji o vyhlášení výsledků 5. vlny schvalování žádostí v mimořádné výzvě Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo (dále též „Program PK 2022 - 2.kolo“).

Výzva byla koncipována jako víceletá (na roky 2022-23) a průběžná (žádosti bylo možné předkládat do vyčerpání finančních prostředků, nejpozději do 30. 6. 2023).

V poslední, 5. vlně posuzování, MV obdrželo celkem 2 žádosti se souhrnným požadavkem na dotaci ve výši 555.600 Kč.

V rámci posuzování obě žádosti splnily všechny formální požadavky, Komise tak posuzovala a navrhla podpořit oba projekty. Celkově v rámci celé výzvy tak bylo podpořeno 27 projektů v souhrnné výši 19.140.515 Kč.

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém Záznamu z hlasování a Protokole o hlasování Komise.
Dotace byly schváleny dne 2. srpna 2023.

V Praze dne 3. srpna 2023         

                                                             JUDr. Michal Barbořík, v. r.
                                                           ředitel odboru prevence kriminality MV

Příloha č. 1: Záznam z hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 pro 5. kolo (pdf, 188 kB)

Příloha č. 2: Protokol o hlasování Komise Republikového výboru pro prevenci kriminality pro výběr projektů Programu prevence kriminality k poskytování dotací ze státního rozpočtu na rok 2022 pro 2. kolo – 5. vlna posuzování (tzv. tabulka hlasování) (xlsx, 14 kB)

vytisknout  e-mailem