Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinnosti cizince

Občané třetí země jsou povinni zejména do 3 pracovních dnů ohlásit změnu:

 1. jména / příjmení

 2. osobního stavu (manželství, rozvod, ovdovění)

 3. údajů v cestovním dokladu/dokladu totožnosti včetně jeho výměny

 4. údajů v dokladu vydaném podle Zákona o pobytu cizinců (např. v pobytové kartě)
   

Do 30 pracovních dnů jste povinen hlásit změnu místa pobytu na území:

 1. jste-li držitelem dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, pak se Vás tato povinnost vztahuje pouze v případě, že změna místa pobytu bude delší než 30 dnů.

 2. jste-li držitelem povolení k trvalému pobytu, pak se na Vás tato povinnost vztahuje pouze v případě, že taková změna bude delší než 180 dnů.
   

Cizinec je rovněž povinen:

 • odevzdat nejpozději 3 dny před ukončením pobytu na území doklad o pobytu na území ČR, s výjimkou víza a cestovního průkazu totožnosti, byl-li vydán za účelem vycestování z území; doklad je cizinec povinen odevzdat orgánu, který mu tento doklad vydal,

 • ohlásit ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení dokladu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala; nastala-li tato událost na území, ohlásí ji cizinec orgánu, který mu tento doklad vydal, nastala-li tato událost v zahraničí, ohlásí ji cizinec zastupitelskému úřadu; obdobně je cizinec povinen ohlásit nález nebo získání dokladu, jehož ztrátu nebo odcizení dříve ohlásil,

 • neprodleně ohlásit policii ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu,

 • pobývá-li zákonný zástupce narozeného cizince na území na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu, je povinen v době 60 dnů ode dne narození podat za narozeného cizince žádost o vydání stejného druhu pobytového oprávnění,

 • zajistit plnění povinností podle tohoto zákona vztahujících se k osobě cizince mladšího 15 let, jehož je zákonným zástupcem, který mu byl svěřen do péče nebo nad kterým mu byl po dobu jeho pobytu na území svěřen dohled, a dále zajistit, aby cizinec mladší 15 let, jehož je zákonným zástupcem, který mu byl svěřen do péče nebo nad kterým mu byl po dobu jeho pobytu na území svěřen dohled, pobýval na území oprávněně.

  

Další povinnosti cizince naleznete v § 103 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců (pdf, 2 MB).

Informace k hlášení změn naleznete zde.

  


Odbor azylové a migrační politiky, 23. října 2023

vytisknout  e-mailem