Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinnost zveřejnění obecně závazných právních předpisů územních samosprávných celků ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "zákon o Sbírce"), kterým byl mimo jiné zřízen informační systém s názvem Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka"), dostupný na https://sbirkapp.gov.cz.

Cílem zřízení Sbírky je vytvoření veřejně přístupné databáze všech platných a účinných právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů.

Sbírka slouží jak k vyhlašování nových právních předpisů vydaných po 1. lednu 2022, tak ke zveřejnění dosavadních platných a účinných právních předpisů.

V návaznosti na zřízení Sbírky tak obcím od 1. ledna 2022 již neplyne povinnost ze zákona o obcích zasílat obecně závazné vyhlášky Ministerstvu vnitra.

Územní samosprávné celky a dotčené správní úřady mají povinnost nejpozději do tří let od nabytí účinnosti zákona o Sbírce nahrát do Sbírky i všechny své doposud platné a účinné právní předpisy, které byly vydány před 1. lednem 2022; v opačném případě tyto předpisy ze zákona pozbydou platnosti a účinnosti.

V dané souvislosti připomínáme, že stanovená povinnost se týká i obecně závazných vyhlášek obcí o zřízení / zrušení obecní policie.

  

Odbor bezpečnostní politiky, 19. července 2022

  

vytisknout  e-mailem