Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Povinně zveřejňované informace Státního oblastního archivu v Litoměřicích

Informace o úřadu

1 Název Česká republika - Státní oblastní archiv v Litoměřicích
2 Důvod a způsob založení Správní úřad na úseku archivnictví a spisové služby zřízen Zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů. Funkci zřizovatele plní Ministerstvo vnitra ČR
3 Organizační struktura ke stažení (1. 7. 2021) (jpg, 2,2 MB)
4 Kontaktní spojení viz rubrika Kontakty po odděleních
5 Platby od veřejnosti Lze poukázat na bankovní účet č. 19-2549881/0710 nebo je lze složit v hotovosti v badatelnách archivu
6 70979464
7 DIČ Nejsme plátci DPH
8 Dokumenty Seznamy hlavních dokumentů
Rozpočet
Výroční zprávy dle 499/2004 Sb.
Profil zadavatele
9 Žádosti o informace Žádosti o informace lze podat ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích osobně, písemně na adrese SOA nebo elektronicky na adrese info@soalitomerice.cz
10 Příjem žádostí a dalších podání Žádosti o vydání opisů, výpisů či kopií lze podat na všech kontaktních místech uvedených v bodu 4
11 Opravné prostředky Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí a to k subjektu, který rozhodnutí vydal
12 Formuláře Badatelský list - lze získat ve všech badatelnách kontaktních míst
13 Popisy postupů Návody na řešení životních situací
14 Předpisy
14.1 Nejdůležitější Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
Zákon 500/2004 Sb. Správní řád
15 Úhrady za poskytování informací Nevybírají se
16 Licenční smlouvy
17 Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb. viz úřední deska na tomto webu

  

vytisknout  e-mailem