Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poslední opatření, které umožní zrušit nouzový stav. Systém nouzového ubytování bude nově veřejnou službou

I po skončení nouzového stavu by mělo být možné zachovat systém ubytování ukrajinských uprchlíků prostřednictvím krajských a státních ubytovacích kapacit. Umožní to změna zákona z dílny Ministerstva vnitra, kterou dnes, 8. června 2022, schválila vláda. 

Ministerstvo vnitra přišlo s posledním zásadním opatřením, které umožní zvládnout uprchlickou krizi vyvolanou ruskou agresí na Ukrajinu bez nouzového stavu. I po jeho konci by tak měl být zachován systém ubytování lidí, kteří do Česka utekli před Putinovou válkou. Systém je nastavený prostřednictvím krajských a státních ubytovacích zařízení v režimu tzv. nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší, tedy i v objektech, které nejsou primárně určeny k ubytování. Organizace ubytování tak stojí na usneseních vlády, která uložila hejtmanům i ministerstvům vyčlenit potřebné kapacity a jsou omezena trváním nouzového stavu. Ten platí do konce tohoto měsíce. Poskytování ubytování osobě s dočasnou ochranou nebo žadateli o dočasnou ochranu bude nově veřejnou službou stanovenou zákonem.

„Současný systém zajištění ubytování se jednoznačně osvědčil. Díky němu je výrazná většina uprchlíků, kteří potřebují asistenci státu, ubytovaná v důstojných podmínkách. Toto opatření také zajistí posílení bezpečnosti,“ vysvětluje ministr vnitra Vít Rakušan, podle kterého systém eliminuje možné zvyšování kriminality v lokalitách, kde by bez možnosti zajišťovat nouzové ubytování vzrostl počet ubytovaných v nevyhovujících podmínkách. Za zásadní ministr vnitra považuje, že návrh vznikl ve spolupráci s kraji a zohledňuje veškeré jejich požadavky i praktické zkušenosti.

Návrh také zavádí evidenci nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší, v níž budou shromažďovány potřebné údaje k získávání i distribuci ubytovacích kapacit. Touto evidencí bude informační systém HUMPO, jehož správcem je Ministerstvo vnitra. Návrh předpokládá, že vláda nařízením konkretizuje rozsah souvisejících služeb poskytovaných spolu s ubytováním a rozložení ubytovacích kapacit na území. „Jak jsme slíbili, nouzový stav se běžných občanů nedotkl. Děláme ale všechno pro to, aby stav nouze skutečně skončil koncem měsíce. Už v  květnu jsme proto v rámci novely LEX Ukrajina II přijali většinu zásadních opatření, která k tomu jsou nutná,“ dodává Vít Rakušan (více o prvním balíčku opatření zde).

Nutnost ubytovávat trvá

Systém ubytování je posledním ze zásadních opatření, která je nutné vyřešit, protože nutnost ubytovávat uprchlíky trvá, stejně jako ruská agrese. I po skončení nouzového stavu navíc bude stále nutné zajišťovat určité množství ubytovacích kapacit pro důstojné ubytování uprchlíků, kteří si nemohou ubytování sami zajistit. V těchto ubytovacích kapacitách je dnes ubytováno kolem 50 tisíc osob a denně je nutno zajišťovat 200 až 400 míst pro nově příchozí. Současně je nutné dokázat reagovat na situaci, že v některých turistických objektech končí možnost ubytování uprchlíků. V zájmu zrychlení legislativního procesu vláda navrhne projednání v Poslanecké sněmovně i Senátu ve zkráceném jednání.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem