Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Poskytnutí údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Pojmenování (název) životní situace: Poskytnutí údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Poskytnutím údajů z Registru obyvatel (dále jen "ROB") jiné osobě se rozumí poskytnutí vymezeného rozsahu referenčních údajů jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. O poskytnutí svých referenčních údajů jiné osobě může požádat fyzická osoba („subjekt údajů“) starší 18 let podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 

Jak podat žádost o poskytnutí údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

V listinné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.

  

Podmínky a postup podání žádosti o poskytnutí údajů z Registru obyvatel

Žádost podaná osobně

V případě podání žádosti na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT provede žadatel svoji identifikaci pomocí elektronicky čitelného identifikačního dokladu, u občanů České republiky občanským průkazem nebo cestovním pasem, u cizinců dokladem o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (například průkaz o povolení k pobytu).
 

Žádost podaná v listinné podobě

Žádost o poskytnutí údajů z ROB jiné osobě je možné zaslat také v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.

Žádost podaná v listinné podobě musí obsahovat následující údaje o žadateli:

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

 2. datum a místo narození,

 3. číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu, u občanů České republiky občanský průkaz nebo cestovní pas, u cizinců doklad o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (například průkaz o povolení k pobytu),

 4. adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

 5. rozsah poskytnutých údajů, případně doplňující informaci určenou pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu.

Žádost o poskytnutí údajů z Registru obyvatel jiné fyzické osobě dále obsahuje údaje o jiné fyzické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

 2. datum a místo narození,

 3. číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu, u občanů České republiky občanský průkaz nebo cestovní pas, u cizinců doklad o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (například průkaz o povolení k pobytu),

 4. adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

 5. identifikátor datové schránky.

Žádost o poskytnutí údajů z Registru obyvatel právnické osobě obsahuje dále údaje o právnické osobě, které mají být údaje poskytnuty, v rozsahu

 1. obchodní firma nebo název,

 2. adresa sídla,

 3. identifikační číslo osoby,

 4. identifikátor datové schránky.

Výše poplatků za poskytnutí údajů a forma jejich úhrady

Podání žádosti o poskytnutí údajů z ROB jiné osobě není zpoplatněno.

  

Lhůty pro vyřízení podaných žádostí o poskytnutí údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT je vyřízena okamžitě (na počkání), resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra je vyřízena ve lhůtě 30 dnů.

  

Další doplňující informace

Další doplňující informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra a webových stránkách Czech POINT.

  

Související životní situace a návody, jak je řešit

  

Nejčastější dotazy

Jak se jiná osoba dozví, od koho jí údaje přišly?

Aby mohla jiná právnická osoba jednoznačně ztotožnit fyzickou osobu, která jí údaje poskytuje, nadefinovala si do formuláře tzv. "zprávu pro příjemce", tj. nepovinné údaje (jako např. číslo smlouvy, číslo odběrného místa apod.) na základě kterých bude možné fyzickou osobu jednoznačně ztotožnit. Tyto údaje jsou pro Vás nepovinné, avšak v případě jejich nevyplnění nemusí dojít ke ztotožnění Vaší osoby.

   

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení podpory a koordinace informačních systémů
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

  

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 8. února 2018

  


Odbor správních činností, 2. března 2018

vytisknout  e-mailem