Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Portál lidských zdrojů

Informace o projektu, cílech a aktuality o projektu 

 • Obecné informace o projektu
 • Aktuality
 • Popis projektu
 • Cíle projektu
 • Hlavní výstupy projektu

Obecné informace o projektu

Obecné informace o projektu

Projekt „Vytvoření a implementace interaktivního personálního portálu pro potřeby zaměstnců ve veřejné správě“ (dále jen Portál ) je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Příjemcem dotace je odbor veřejné správy Ministerstva vnitra.

Projekt byl zahájen 1. května 2010 a jeho ukončení předpokládáme 31. května 2015.
 
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/38.00002
Výše dotace: 50.183.862 Kč
 

Loga ESF a OP LZZLoga ESF a OP LZZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuality

Aktuality

Projekt byl prezentován na 7. Národní konferenci kvality ve veřejné správě konané v Chrudimi 8.-10. února 2011.

7. Národní konference kvality7. Národní konference kvality

7. Národní konference kvality7. Národní konference kvality

7. Národní konference kvality7. Národní konference kvality

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis projektu

Popis projektu

Díky realizaci projektu dostanou vedoucí zaměstnanci a úředníci a zaměstnanci mající na starosti personální práci do rukou vhodný metodický nástroj pro potřeby efektivního nastavení systému rozvoje a řízení lidských zdrojů.
 
Součástí projektu bude především vytvoření:
 • struktury Portálu,
 • obsahu Portálu
 • metodiky pro nastavení systémových opatření v jednotlivých úřadech a organizacích,
 • pilotních vzdělávacích seminářů zaměřených na rozvoj a řízení lidských zdrojů.
Díky realizaci projektu dojde k nastavení vhodného systému práce se zaměstnanci ve veřejné správě. Zástupci cílové skupiny získají ideální metodické a praktické materiály, které budou moci využít pro potřeby rozvoje a řízení lidských zdrojů.
 
Co nás vedlo k realizaci projektu:
 • Potřeba vytvoření  metodického nástroje  pro potřeby unifikace systému a jednotného výkonu řízení a rozvoje lidských zdrojů
 • Potřeba jednotného místa- Portálu- jako prostředku pro metodické nastavení řízení v oblasti personální práce  pro veřejnou správu
 • Zajištění realizace nové právní úpravy – implementace jednotlivých ustanovení připravovaného zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě
Výstupy projektu budou mít formu metodických materiálů a formulářových řešení, které budou sloužit jako podklady pro přípravu systematických řešení i pro konkrétní výkon personálního rozvoje a řízení v úřadech.
 
Celý proces bude zaštítěn semináři, které ověří implementaci výstupů z realizaceprojektu zaměřených na potřeby zástupců cílových skupin.

Cíle projektu

Cíle projektu

Cílem  projektu Portál lidských zdrojů je,  prostřednictvím vytvoření centrální webové aplikace se zaměřením na personální řízení v organizacích veřejného sektoru zefektivnit systém řízení a rozvoje lidských zdrojů.

Hlavní výstupy projektu

Hlavní výstupy projektu

Veškeré výstupy z realizace projektu jsou nové a zcela inovativní. V ČR doposud obdobný projekt nebyl realizován a ani není v takovémto rozsahu žádnou organizací připravován, což je dáno především posláním a specifikací činností žadatele.
 
Mezi hlavní inovativní přínosy lze zařadit především standardizaci procesů při zajištění personálního řízení a rozvoje prostřednictvím využívání jednotlivých modulů Portálu a jejich segmentů. Prostřednictvím formulářových řešení bude možné zajistit výkon běžné personalistiky od výběru zaměstnance až po ukončení jeho pracovního poměru v souladu s platnou právní úpravou.
 
Bude se jednat například o:
 • tvorbu organizačních řádů,
 • tvorbu  popisu pracovní činnosti konkrétního pracovního místa v návaznosti na katalog prací
 • vytvoření podkladů pro vznik a ukončení pracovního poměru,
 • vytvoření burzy práce ve veřejné správě,
 • SW podporu pro objektivní a profesionální hodnocení zaměstnanců, odměňování, motivace, atd.),
 • přehledy procesu akreditací a certifikací dle platné právní úpravy, akreditovaných vzdělávacích institucí, akreditovaných vzdělávacích programů, lektorů,
 • hodnocení účastníků jednotlivých vzdělávacích akcí, zprávy z kontrolních šetření orgánů státu, 
 • přehledy vydaných osvědčení, přehled držitelů osvědčení zvláštní odborné způsobilosti,
 • slovník nejčastěji používaných výrazů ve veřejné správě,
 • prezentaci odborných publikací,
 • přímé konzultace a poradenství,
 • přístup k právním normám,
 • přehled nástrojů měření výkonnosti a sledování kvality vhodných pro veřejnou správu databázi dobrých praxí v aplikaci těchto nástrojů a přehled úřadů aplikujících tyto nástroje,
 • přehledy o vzdělávacích akcích.

vytisknout  e-mailem