Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Portál lidských zdrojů

Informace o projektu, cílech a aktuality o projektu 

Popis projektu

Díky realizaci projektu dostanou vedoucí zaměstnanci a úředníci a zaměstnanci mající na starosti personální práci do rukou vhodný metodický nástroj pro potřeby efektivního nastavení systému rozvoje a řízení lidských zdrojů.
 
Součástí projektu bude především vytvoření:
  • struktury Portálu,
  • obsahu Portálu
  • metodiky pro nastavení systémových opatření v jednotlivých úřadech a organizacích,
  • pilotních vzdělávacích seminářů zaměřených na rozvoj a řízení lidských zdrojů.
Díky realizaci projektu dojde k nastavení vhodného systému práce se zaměstnanci ve veřejné správě. Zástupci cílové skupiny získají ideální metodické a praktické materiály, které budou moci využít pro potřeby rozvoje a řízení lidských zdrojů.
 
Co nás vedlo k realizaci projektu:
  • Potřeba vytvoření  metodického nástroje  pro potřeby unifikace systému a jednotného výkonu řízení a rozvoje lidských zdrojů
  • Potřeba jednotného místa- Portálu- jako prostředku pro metodické nastavení řízení v oblasti personální práce  pro veřejnou správu
  • Zajištění realizace nové právní úpravy – implementace jednotlivých ustanovení připravovaného zákona o úřednících veřejné správy a o vzdělávání ve veřejné správě
Výstupy projektu budou mít formu metodických materiálů a formulářových řešení, které budou sloužit jako podklady pro přípravu systematických řešení i pro konkrétní výkon personálního rozvoje a řízení v úřadech.
 
Celý proces bude zaštítěn semináři, které ověří implementaci výstupů z realizaceprojektu zaměřených na potřeby zástupců cílových skupin.


odbor veřejné správy, 11.5.2011

vytisknout  e-mailem