Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pomůcky k výuce témat ochrany člověka za mimořádných událostí na základních a středních školách

 

k 30. 4. 2007


 

 1. Pomůcky vydané Ministerstvem vnitra-generálním ředitelstvím HZS ČR
  1. Příručka pro učitele základních a středních škol „Ochrana člověka za mimořádných událostí
   • druhé, upravené a rozšířené vydání v roce 2003,
   • základní a výchozí příručka vydaná v souladu s Pokynem MŠMT ze dne 4. března 2003 k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů,
   • příručka byla distribuovaná na každou základní a střední školu cestou HZS krajů po jednom výtisku (příručku si v současné době nelze objednat),
   • obsah příručky je v plném znění zveřejněn na internetové stránce Ministerstva vnitra..
  2. Videokazeta se čtyřmi filmy (Povodně a ochrana člověka, Havárie s únikem nebezpečných látek, Než přijede záchranka, Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí)
   • videokazeta byla distribuovaná na každou základní a střední školu v roce 2002 cestou HZS krajů po jednom kuse,
   • výše uvedené filmy je možné od 1. září 2005 objednávat za finanční úhradu na adrese Jaroslav Smékal, P.O.Box 75, 535 01 Přelouč (povoleno smlouvou čj. PO-1507-1/OOB-2005) nebo na internetové adrese: www.vyukovefilmy.cz
  3. Příručka pro obyvatele „Pro případ ohrožení“
   • příručka byla v roce 2002 distribuována na každou základní a střední školu po jednom výtisku cestou HZS krajů,
   • plné znění příručky je zveřejněno také na internetové stránce Ministerstva vnitra.
  4. Příručka „Výchova dětí v oblasti požární ochrany“
   • příručka byla vydána jako jednorázová publikace určená pro učitele základních a speciálních škol,
   • příručku obdržela každá základní a speciální škola po jednom výtisku cestou HZS krajů do 31. 12. 2005. Text příručky je zveřejněn na internetové stránce Ministerstva vnitra. 
   • příručka je rozdělena na část teoretickou a na část metodickou. V části teoretické jsou uvedeny informace o požární ochraně počínající pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události, až po základní témata první pomoci a zdravovědy. Jsou zde uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky. V části metodické jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí žáků, a to diferencovaně pro druhou až pátou třídu a pro šestou až osmou třídu. Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku žáků.
  5. Příručka "Výchova a prevence v oblasti požární ochrany"
                pro učitele středních škol, 2005
  6. Videokazety s filmy „Výchova dětí v oblasti požární ochrany I“ a „Výchova dětí v oblasti požární ochrany II“, které doplňují výše uvedenou příručku se stejným názvem
   • filmy jsou určeny pro základní a speciální školy,
   • videokazety s uvedenými filmy obdrží každá základní a speciální škola po jednom kuse cestou HZS krajů do 31. 2. 2005,
   • uvedené filmy je možné od 1. září 2005 objednávat také za finanční úhradu na adrese Jaroslav Smékal, P.O.Box 75, 535 01 Přelouč (povoleno smlouvou čj. PO- 1507-1/OOB-2005) nebo na internetové adrese: www.vyukovefilmy.cz
 2. Pomůcky vydané nakladatelstvím učebnic Fortuna
  1. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Sebeochrana a vzájemná pomoc
   • učebnice pro občanskou a rodinnou výchovu na ZŠ, vydaná v roce 2002,
  2. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Havárie s únikem nebezpečných látek, Radiační havárie
   • učebnice pro chemii a fyziku na ZŠ, vydaná v roce 2002,
  3. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Živelní pohromy
   • učebnice pro zeměpis a přírodopis na ZŠ, vydaná v roce 2002,
  4. Ochrana člověka za mimořádných událostí
   • učebnice pro první stupeň ZŠ, vydaná v roce 2003,
  5. Ochrana člověka za mimořádných událostí
   • učebnice pro střední školy, vydaná v roce 2003.
  Poznámka: učebnice vydané nakladatelstvím Fortuna mají schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a lze je za finanční úhradu objednat na bezplatné faxové lince 800 137 591 nebo na e-mailové adrese: odbyt@fortuna.cz
 3. Pomůcky vydané v roce 2004 a 2006 nakladatelstvím ALBRA, Havlíčkova 197, 250 82 Úvaly, Praha-východ
  1. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí
   • metodická příručka pro 1. stupeň ZŠ,
  2. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Neztratím se? Neztratím!
   • učebnice pro 1. ročník ZŠ,
  3. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Bezpečí a nebezpečí
   • učebnice pro 2. ročník ZŠ,
  4. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Počítej se vším
   • učebnice pro 3. ročník ZŠ,
  5. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - S mapou nezabloudím
   • učebnice pro 4. ročník ZŠ,
  6. Ochrana člověka za mimořádných událostí - Osobní bezpečí - Pomáhám zraněným
   • učebnice pro 5. ročník ZŠ.
  Poznámka: metodická příručka a učebnice vydané nakladatelstvím ALBRA mají schvalovací doložku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a lze je za finanční úhradu objednat na tel. 281 980 201-2, fax 281 980 203 nebo na e-mailové adrese: jbrajer@mbox.vol.cz

vytisknout  e-mailem