Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Politika rovných příležitostí

Aktuality

2019

  • Na Ministerstvu vnitra proběhl v souladu se zněním opatření č. 5 (Provést genderový audit na všech resortech a implementovat doporučení vyplívající z jeho výsledků) Aktualizovaných opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018, schválených usnesením vlády č. 355 ze dne 6. června 2018, tzv. genderový audit, který byl pojat jako sociální audit diverzity a rovných příležitostí, v jehož rámci proběhlo též dotazníkové šetření ke spokojenosti státních zaměstnanců a zaměstnanců v Ministerstvu vnitra. Genderový audit byl realizován externí auditorkou v období červen - listopad 2019 a jeho postup vycházel ze Standardu genderového auditu, zpracovaného Úřadem vlády České republiky v březnu 2016.
     

2020

  • Byl zpracován Plán implementace závěrů genderového auditu k podpoře rovných příležitostí v Ministerstvu vnitra. Tento plán byl vytvořen v návaznosti na závěry genderového auditu Ministerstva vnitra provedeného v roce 2019. Realizací jednotlivých konkrétních aktivit, jež jsou v něm zahrnuty, bude Ministerstvo vnitra prakticky implementovat doporučení vzešlá z genderového auditu v Ministerstvu vnitra do praxe, čímž bude pokračovat reálně v rozvoji prostředí podporujícího diverzitu, rovné příležitosti, work-life balance politiku a společenskou odpovědnost.

  • Zástupci Ministerstva vnitra se podíleli na tvorbě nového navazujícího Národního plánu k implementaci rezoluce RB OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti (tzv. agenda WPS; Woman, Peace, Security), který vznikal v rámci meziresortní pracovní skupiny za účasti resortů Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany a Ministerstva zahraničních věcí.

  

vytisknout  e-mailem