Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Politika rovných příležitostí

Politika rovných příležitostí

V rámci Ministerstva vnitra jsou zásady politiky rovných příležitostí podporovány a naplňovány jak z hlediska rovnosti žen a mužů, tak i z hlediska rovnosti v širším pojetí. Důraz je kladen nejen na to, aby nedocházelo k diskriminaci na základě pohlaví, věku, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, světového názoru, zdravotního postižení, nebo sexuální orientace, ale též na podporu zdravého společenského prostředí, v němž se k odlišnostem přistupuje s respektem. Tato koncepce je směřována jak dovnitř Ministerstva vnitra jako služebního úřadu, resp. zaměstnavatele, tak i navenek, směrem k občanům jako adresátům veřejné správy.

V Ministerstvu vnitra je k ochraně práv státních zaměstnanců a zaměstnanců zřízena funkce ombudsmana Ministerstva vnitra, do jehož gesce, kromě dalšího, přísluší též agenda prosazování rovných příležitostí.

  

vytisknout  e-mailem