Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policista

Aktuální číslo, redakce, předplatné 

Měsíčník POLICISTA vydává Ministerstvo vnitra, odbor tisku a public relations

Vedoucí oddělení: JUDr. Marika Vitnerová

Redakce:

  • šéfredaktorka: Mgr. Jana Přikrylová
  • redaktoři: MgA. Viktorín Šulc
                    Mgr. Kateřina Pohůnková 
                    Václav Tichý
  • grafik: Anatolij Bělous
  • příjem inzerce: martina.nemcova@mvcr.cz

Inzeráty zasílejte na adresu redakce v tiskovém PDF nebo JPG, v barevnosti CMYK. Za obsahovou náplň a případné textové chyby v inzerátech zaslaných v elektronické podobě redakce neodpovídá.

Adresa redakce:
Olšanská 4
130 00 Praha 3

e-mail: redakce@mvcr.cz 

MK ČR E5199
ISSN 1211-7943

Nevyžádané rukopisy, fotografie a kresby se nevracejí. Za původnost a pravdivost odpovídá autor. Některé příspěvky budou uveřejněny i v počítačové síti internet.

vytisknout  e-mailem