Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpořené projekty dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ 2016

 

Předkládáme výsledky jednání dotační komise pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím v rámci dotačního programu „Prevence sociálně patologických jevů“ se zaměřením na prevenci domácího násilí na seniorech a prevenci trestné činnosti páchané na seniorech pro rok 2016.

V rámci uvedeného dotačního programu bylo předloženo celkem 14 projektů ze strany nevládních neziskových organizací. 3 žádosti obsahovaly závažné formální nedostatky a neprošly prvním kolem hodnocení žádosti z hlediska formální úplnosti. Dotační komisi tedy bylo předloženo k projednání 11 projektů.

Dotační komise zasedala dne 25. února 2016 a doporučila podpořit následující nestátní neziskové organizace:

 

Název nestátní neziskové organizace

Přidělená dotace v Kč

Centrum nové naděje, z.ú.
„Potřebují nás senioři?“

150 000,-

Spondea, o.p.s.
„Cesta k životu bez násilí v seniorském věku“

250 000,-

Diakonie ČCE – středisko západní Čechy
„Chci žít doma aneb rizika převodu majetku“

180 000,-

proFem – Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.
„Domácí násilí na seniorech očima společnosti a přímá pomoc“

104 000,-

Generace bez hranic, z.ú.
„Zlepšení mezigeneračních vztahů jako prevence zneužívání seniorů“

80 000,-

Persefona, o.s.
„Prevence domácího násilí osob seniorského věku 3“

200 000,-

ŽIVOT 90
„Pomoc seniorům ohroženým násilím a syndromem EAN“

350 000,-

Prosapia, o.s., sdružení pro rodinu
„Společně proti násilí na seniorech - II“

300 000,-

Krav Maga  z.s.
„Stáří v bezpečí“

0,-

Senior Fitnes, občanské sdružení
„Senioři v bezpečí“

0,-

Prosperita Písek, o.s.
„Klíč k bezpečnému stáří“

0,-

Celkem

1 614 000,-

V Praze dne 7. března 2016
Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV

vytisknout  e-mailem