Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podpora programů EU pro rok 2013

Za účelem zvýšení účasti a motivace tuzemských subjektů v projektech financovaných z programů Evropské unie v oblasti informační společnosti byl Ministerstvem vnitra ČR v letošním roce vyhlášen program „Podpora zapojení do programů EU“ pro rok 2013. 

Účast v  projektech podporovaných z programů EU umožní nejen plnění cílů stanovených v evropských dokumentech, ale i zapojení ČR do významných evropských projektů zaměřených na informační společnost, např. eGovernment či e-Inclusion. To poskytne českým subjektům i možnost propojení se systémy v jiných členských zemích EU, výměnu zkušeností a osvědčených postupů na evropské úrovni včetně transferu technologií a know-how. Tyto aktivity pomohou rovněž ke zlepšení konkurenceschopnosti ČR jako celku, zvýšení efektivity veřejné správy či snížení administrativní zátěže za pomoci ICT a moderních služeb eGovernmentu.
 
Ve stanovené lhůtě bylo doručeno 14 žádostí, z čehož 8 žádostí bylo určeno na zpracování projektové žádosti a 6 žádostí na spoluúčast v již schváleném a rozběhlém projektu.
 
V rámci letošního ročníku dotačního titulu MV ČR „Podpora zapojení do programů EU“ bylo částečně podpořeno 11 různých projektů celkově od 10 žadatelů (2 projekty veřejné správy, 10 projektů neziskových organizací, 2 projekty malých a středních podniků).
 
Mezi žadatele bylo rozděleno celkem 2.810.739,55 Kč (viz tabulka).
 
Název projektu
Žadatel
Typ organizace
Výše podpory zpracování projektové žádosti
Výše podpory zajištění spoluúčasti
Farm-Oriented Open Data in Europe
 
Wirelessinfo
nezisková
35.000 Kč
-
SDI4Apps
České centrum pro vědu a společnost
nezisková
35.000 Kč
-
 
SIC II.
Sdružení linka bezpečí
nezisková
-
162.051,19 Kč
Národní centrum bezpečnějšího internetu
nezisková
-
689.842,92 Kč
POSCON
Národní centrum bezpečnějšího internetu
nezisková
35.000 Kč
-
MIRACLE
Národní centrum bezpečnějšího internetu
nezisková
35.000 Kč
-
GEN6
CZ.NIC
nezisková
-
203.377,50 Kč
STORK 2.0
CZ.NIC
nezisková
-
311.845,50 Kč
 
BITE
CZ.NIC
nezisková
75.000 Kč
-
CESNET
nezisková
35.000 Kč
-
SEED
Plzeňský kraj
veřejná správa
-
703.984,44 Kč
EPACARD
Institut mikroelektrotechnických aplikací
soukromý subjekt
75.000 Kč
-
Partage Plus
Uměleckoprůmyslové museum
příspěvková organizace MK
-
379.638 Kč
DMS_ARCH
Software602
soukromý subjekt
35.000 Kč
-
CELKEM podle typu podpory
360.000 Kč
2.450.739,55 Kč
CELKEM
2.810.739,55 Kč


Odbor veřejné správy a eGovernmentu, 25.11.2013

vytisknout  e-mailem