Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podmínky použití občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem pro účely elektronické identifikace a doporučená bezpečnostní opatření

Ministerstvo vnitra níže zveřejňuje podmínky použití občanského průkazu vydávaného od 1. července 2018 s kontaktním elektronickým čipem pro účely elektronické identifikace a související doporučená bezpečnostní opatření pro uživatele. 

Doporučená bezpečnostní opatření pro držitele

Občanský průkaz je Váš osobní identifikační doklad a proto občanský průkaz nikomu, kdo k tomu nemá zákonné oprávnění, nepředávejte ani nepůjčujte! Občanský průkaz je možné používat pouze v souladu s právním řádem České republiky.

S občanským průkazem je spjata řada přístupových kódů. Přístupové kódy mějte pod svou výhradní kontrolou. Kódy chrání elektronické funkce občanského průkazu. Hodnoty všech kódů znáte pouze Vy. Hodnoty kódů nikomu nesdělujte, ani příbuzným či jakémukoli veřejnému orgánu.

Žádný z těchto kódů si prosím nepoznamenávejte na kartu, nebo je nenoste poznamenané společně s kartou, aby nemohlo dojít k případnému odcizení kódu společně s občanským průkazem.

Pokud máte problém si hodnotu kódu zapamatovat, raději si jej změňte na jinou hodnotu, kterou si zapamatujete snáze.

Nenastavujte hodnoty kódů, které lze snadno uhodnout (jako např. 1111, 12345, apod.), nebo jednoduše odvodit z údajů, které jsou na občanském průkazu uvedeny (např. rok narození občana apod.).

V případě podezření na zneužití uvedených kódu je neprodleně změňte (prostřednictvím originálního softwaru), případně můžete prostřednictvím Digitální a informační agentury zablokovat identifikační funkci občanského průkazu. Zablokovat funkci elektronické identifikace občanského průkazu je možné na tomto telefonním čísle: +420 227 023 456. Telefonní linka je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Zablokování identifikační funkce občanského průkazu nevede ke skončení platnosti tohoto průkazu.

V případě poškození / zničení / ztráty / odcizení občanského průkazu nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu ohlaste prosím neprodleně:

  • kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností;
  • v případě, že k poškození, zničení, ztrátě, odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu došlo v zahraničí, pak příslušnému zastupitelskému úřadu;
  • ztrátu nebo odcizení občanského průkazu lze nahlásit také Polici České republiky;
  • prostřednictvím své datové schránky příslušnému správnímu orgánu (kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností);
  • prostřednictvím emailu podepsaném uznávaným elektronickým podpisem odeslaným na adresu elektronické pošty příslušnému správnímu orgánu (kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností);
  • Ministerstvu vnitra (pracoviště MV pro vyřízení dokladů ve zkrácených lhůtách), pokud občan u něj současně podá žádost o vydání občanského průkazu ve zrychleném režimu;
  • ohlásit poškození / zničení / ztrátu / odcizení nebo nebezpečí zneužití občanského průkazu může za držitele občanského průkazu rovněž zmocněnec na základě zvláštní plné moci opatřené úředně ověřeným podpisem držitele občanského průkazu.

Upozorňujeme, že výše uvedené případy povedou ke skončení platnosti občanského průkazu. V případě, kdy je držitel občanského průkazu v zahraničí a má podezření na zneužití dat v identifikačním certifikátu, a zároveň je jeho jediným osobním identifikačním dokladem „na který cestuje“ občanský průkaz, doporučujeme nejprve požádat prostřednictvím Digitální a informační agentury o zablokování identifikační funkce občanského průkazu (zablokování identifikační funkce nevede ke skončení platnosti občanského průkazu) na již zmíněném telefonním čísle +420 227 023 456. A následně po návratu do České republiky nahlásit nebezpečí zneužití občanského průkazu, což povede ke skončení platnosti občanského průkazu.

Dbejte prosím na zabezpečení počítače, kde občanský průkaz používáte.

Občanský průkaz byste měli používat obezřetně, vždy v prostředí, kterému důvěřujete. Počítač, kde občanský průkaz používáte, by měl být dostatečně zabezpečen - vybaven aktuálním antivirovým programem, firewallem, případně dalšími bezpečnostními prvky, aby nemohlo dojít k napadení škodlivým software. Přístup do počítače by měl být chráněn kvalitním heslem, které dostatečně často obměňujete.

Pro vyšší bezpečnost zadávání přístupových kódů doporučujeme čtečku čipových karet s integrovanou klávesnicí. Hodnoty kódů pak zadáváte na klávesnici čtečky; nehrozí jejich odcizení v prostředí počítače.

  


Odbor centrálních informačních systémů, 17. dubna 2024

vytisknout  e-mailem