Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podávání kandidátních listin pro volbu prezidenta republiky s podporou poslanců s přihlédnutím ke končícímu funkčnímu období Poslanecké sněmovny

Vzhledem ke skutečnosti, že v roce 2017 se proces podávání kandidátních listin pro volbu prezidenta republiky překrývá s termínem konání voleb do Poslanecké sněmovny, vyvstává otázka, do kdy může být podána kandidátní listina pro volbu prezidenta republiky podepsaná „starými“ poslanci a od kdy lze podat kandidátní listinu s podporou nově zvolených poslanců.
 
Podle čl. 56 odst. 5 Ústavy ČR je oprávněno navrhovat kandidáta na prezidenta nejméně dvacet poslanců. Také zákon o volbě prezidenta republiky v § 21 odst. 1 stanoví, že kandidátní listinu pro volbu prezidenta republiky může podat nejméně dvacet poslanců.
 
Dle ustanovení § 26 odst. 9 zákona o volbě prezidenta republiky platí, že k zániku mandátu navrhujících poslanců, ke kterému došlo po podání kandidátní listiny, se nepřihlíží.
 
S ohledem na citovanou právní úpravu je třeba postupovat následovně:

  1. Na kandidátní listině pro volbu prezidenta republiky lze uznat podepsané poslance, kteří byli zvoleni ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 za předpokladu, že taková kandidátní listina bude Ministerstvu vnitra podána nejpozději 25. října 2017, neboť 26. října 2017 zaniká těmto poslancům mandát uplynutím volebního období (čl. 25 písm. b) Ústavy).
     
  2. Poslancům zvoleným ve volbách do Poslanecké sněmovny, které se budou konat ve dnech 20. a 21. října 2017, vznikne mandát zvolením (čl. 19 odst. 3 Ústavy), tj. 21. října 2017. Na kandidátní listině pro volbu prezidenta republiky lze uznat podepsané poslance, kteří byli zvoleni ve volbách do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 za předpokladu, že taková kandidátní listina bude Ministerstvu vnitra podána od okamžiku vzniku mandátu, resp. od pondělí 23. října 2017.

vytisknout  e-mailem