Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pilotní projekt „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ v Brně zvítězil v soutěži o „Cenu bezpečnosti ve městě“

Statutární město Brno vyhrálo Cenu bezpečnosti ve městě (Urban Security Award 2011) v kategorii Projekt [1]. Brno bylo se svým projektem „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ zařazeno mezi tři finalisty a na první Mezinárodní konferenci o nových technologiích pro bezpečnost v italském městě Janov dne 20. května 2011 získalo nejvyšší ocenění za kvalitu a unikátní a komplexní řešení problému bytového domu. Konferenci pořádala organizace SAFE CITY EUROMED, která sdružujíce země, regiony a města Evropy, Afriky a Asie kolem Středozemního moře, EFUS – Evropského fóra pro bezpečnost ve městech a města Janova. 

Projekt města Brna „Bezpečná lokalita – Bezpečné bydlení“ se už třetím rokem realizuje v Městské části Nový Lískovec v objektu Koniklecová 5. V tomto domě má Odbor sociální péče Magistrátu města Brna tři poschodí pro dočasný pobyt matek s dětmi a nad nimi je dalších 10 poschodí (celkem asi 500 obyvatel), kam jednotlivé městské části Brna „odkládají“ své problémové nájemníky.

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti osob a majetku v bytových domech včetně technických a organizačních opatření s přímou účastí obyvatel domu. Projekt se realizuje v rámci Městského programu prevence kriminality v Brně, a to se státní účelovou dotací z Republikového výboru pro prevenci kriminality a z rozpočtu města Brna. Projekt je metodicky veden odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra a za jeho realizaci odpovídá Městská policie Brno, která úzce spolupracuje s týmem, kde jsou zastoupeni pracovníci Koordinačního centra prevence Magistrátu města Brno, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Policie ČR, střediska Probační a mediační služby ČR Brno, zástupci městských částí Brna a dobrovolníci z DROMu – romského střediska a z lískovecké pobočky Domu dětí a mládeže – Lužánky.

 Projekt je výjimečný především tím, že využívá inovativních technologií z oblasti situační prevence (přístupový systém, recepce, kamerový systém, protipožární systém) a zároveň reaguje na skutečné potřeby problémových obyvatel bytového panelového domu a na potřeby obyvatel okolních domů sídliště – to je působí i v oblastí sociální prevence. Patří sem jednak provoz nízkoprahového zařízení v domě, organizování volnočasových aktivit dětí, činnost terénních sociálních asistentů a také systematická konzultační a výchovná činnost pochůzkářky z revíru a strážníků z odboru prevence Městské policie Brno.

Další informace k celému projektu lze nalézt zde.
 
 
Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV ČR, manažer projektu, tel.: 974 833 217, E-mail: sekropk@mvcr.cz


Ceny byly udělovány ve třech kategoriích:
- Politika – Nejlepší praktické příklady a politiky s dopadem na kvalitu života.
- Projekt – Nejlepší projekty využívající inovativní technologie aplikované na skutečné potřeby.
- Výzkum – Nejlepší výzkumné a rozvojové projekty s vysokou inovací a potenciálem.

 


Odbor prevence kriminality, 20.6.2011

vytisknout  e-mailem