Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pejčochová, A. – Elbert, T.: Provedení a hodnocení důkazu získaného z mobilního telefonu

Souhrn (čes., angl., něm.) 

Pejčochová, A. – Elbert, T.
Provedení a hodnocení důkazu získaného z mobilního telefonu
SOUHRN

Článek se zabývá provedením důkazu pomocí dat získaných ze zajištěných mobilních telefonů, a především právními postupy při zajištění těchto dat orgány činnými v trestním řízení. Z trestně procesního hlediska také rozebírá otázku dat uložených v cloudových úložištích a obstarání důkazních prostředků subjekty odlišnými od orgánů činných v trestním řízení. V závěru se pak článek věnuje hodnocení důkazu s ohledem na věrohodnost legálně získaných dat z mobilních telefonů a možnost ztotožnění konkrétní osoby s uživatelem.


Pejčochová, A. – Elbert, T.
Implementation and assessment of evidence obtained from cell phone
SUMMARY

Paper presents legal aspects of usage of evidence gathered from legally secured mobile phones by law enforcement, attorney general and court authorities. From the criminal proceedings law perspective it also analyses the question of data in cloud storages and acquisition of evidence by private entities. In the end the paper discusses the possibilities of the evidence assessment by the above-mentioned authorities with respect to credibility of the evidence and identification of particular person a phone user.


Pejčochová, A. – Elbert, T.
Die Durchführung und die Bewertung des aus  Mobiltelefonen gewonnenen  Beweises
ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel befasst sich mit der Beweisdurchführung mit Hilfe der aus sichergestellten Mobiltelefonen gewonnenen Daten und vor allem mit Rechtsverfahren bei der Sicherstellung dieser Daten durch die im Strafverfahren tätigen Organe. Vom strafprozess-rechtlichen Standpunkt aus  setzt er sich mit der Frage der in Cloudspeichern gespeicherten Daten sowie der Verschaffung der Beweismittel durch andere Subjekte als der im Strafprozess tätigen Organe auseinander. Abschließend widmet sich der Artikel der Bewertung des Beweises mit Berücksichtigung der Glaubwürdigkeit der aus Mobiltelefonen legal verschaffenen Daten sowie der Möglichkeit der Identifizierung einer konkreten Person mit dem Nutzer des Mobiltelefons.

vytisknout  e-mailem