Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o výsledku hodnocení předložených nabídek k realizaci Veřejně prospěšného programu na rok 2016

 

příloha k č.j.:MV-101173-28/NF-2015

MINISTERSTVO VNITRA
kancelář náměstka ministra vnitra
pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů

Praha 7. prosince 2015
Počet listů: 1

Oznámení o výsledku hodnocení předložených nabídek k realizaci Veřejně prospěšného programu na rok 2016

V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. června 2013 a č. 657 ze dne 6. srpna 2014 (dále jen „Zásady“), v souladu s usnesením vlády č. 470 ze dne 15. června 2015 Hlavní oblasti státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016 (dále jen „Hlavní oblasti dotační politiky“) a výzvou k podání nabídky na „Veřejně prospěšný program pro rok 2016 v oblasti tělesné a střelecké přípravy příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a jejich dalších sportovních aktivit včetně rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR“ (dále jen „Program“) (dále jen „Výzva“) ze dne 5. srpna 2015, Vás tímto informuji o výsledku hodnocení.

Ve stanovené lhůtě pro podání žádosti o poskytnutí dotace byly přijaty celkem tři nabídky:

  • nabídka č. 1 - Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, sportovní svaz policistů a hasičů přijata centrální podatelnou MV dne 23. září 2015 s názvem projektu „Vytváření podmínek pro tělesnou přípravu policistů a hasičů, střeleckou přípravu policistů a další sportovní a rekreačně-pohybové aktivity policistů, hasičů a zaměstnanců ve sportovních klubech sdružených v UNITOP ČR“,
  • nabídka č. 2 - Česká hasičská sportovní federace, o. s. byla přijata centrální podatelnou MV dne 29. září 2015 s projektem „Rozvoj sportovní činnosti ve sportovních klubech HZS ČR, pořádání mezinárodních soutěží na území ČR a reprezentace HZS ČR a MV na mezinárodních soutěžích“.

Komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek (dále jen „Komise“) posuzovala nabídky z hlediska splnění formálních náležitostí a podmínek daných Zásadami, Hlavními oblastmi dotační politiky, vyhlášeným Programem a Výzvou a následně provedla hodnocení nabídek dle kritérií stanovených Výzvou.

Na základě posouzení a hodnocení nabídek provedeného Komisí konstatuji, že Komise doporučila k poskytnutí dotace obě podané žádosti žadatelů, tj. nabídku č. 1 a nabídku č. 2. Obě přijaté nabídky splnily všechny výše uvedené náležitosti a podmínky. Výše poskytnuté dotace bude sdělena až po vydání Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.

 

JUDr. Marcela Wainerová, MBA
vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra
pro řízení sekce ekonomiky, strategií a evropských fondů
(podepsáno elektronicky)

 

Vyřizuje: Bc. Kateřina Suchoňová
               t. 974 816 400
               katerina.suchonova@mvcr.cz

 

vytisknout  e-mailem