Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oznámení o výsledku hodnocení předložených nabídek k realizaci Veřejně prospěšného programu na rok 2014

V souladu se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy schválenými usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. června 2013 (dále jen „Zásady“) a v souladu s výzvou k podání nabídky na Veřejně prospěšný program pro rok 2014 v oblasti tělesné přípravy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a střelecké přípravy příslušníků Policie České republiky a jejich dalších sportovních aktivit a rekreačně pohybových aktivit zaměstnanců Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, zaměstnanců organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti, nebo zřízených zvláštním předpisem, ke kterým ministerstvo vykonává zřizovatelské funkce (dále jen „Program“) (dále jen „Výzva“) ze dne 1. srpna 2013, informuji o výsledku hodnocení.
 
            Ve stanovené lhůtě pro podání žádosti o poskytnutí dotace byly přijaty celkem dvě nabídky:
  • nabídka č. 1 - Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, svaz policejních sportovních klubů byla přijata centrální podatelnou MV dne 18. září 2013,
  • nabídka č. 2 - Česká hasičská sportovní federace, o. s. byla přijata centrální podatelnou MV dne 26. září 2013.
 
            Komise pro otevírání obálek a posouzení nabídek (dále jen „Komise“) posuzovala nabídky z hlediska splnění formálních náležitostí a podmínek daných Zásadami, vyhlášeným Programem a Výzvou a následně provedla hodnocení nabídek dle kritérií stanovených Výzvou.
 
            Na základě posouzení nabídek provedeného Komisí konstatuji, že výběrovým dotačním řízením úspěšně prošla žádost žadatele Unie tělovýchovných organizací Policie ČR, svazu policejních sportovních klubů (nabídka č. 1), která tak byla vyhodnocena jako nejvhodnější z předložených návrhů v souladu s bodem VI. Výzvy.

vytisknout  e-mailem