Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Osobní doklady

Užitečné informace o vydávání občanských průkazů a cestovních pasů 

Poučení pro držitele občanského průkazu

Držitel občanského průkazu je povinen jej s přihlédnutím ke všem okolnostem chránit před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím. Porušení této povinnosti je přestupkem.

Občanský průkaz by měl být nošen ve vhodném obalu a za všech okolností chráněn proti škodlivým mechanickým, chemickým či elektromagnetickým vlivům.
 

Obvyklý způsob používání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji vylučuje:

  • vystavování nadměrným teplotám nižším než -10°C nebo vyšším než 50°C;

  • vystavení nadměrnému mechanickému namáhání, které by mohlo plastovou kartu nebo elektronický kontaktní čip poškodit (například nošení v zadní kapse kalhot, kde by byla karta dlouhodobě ohýbána);

  • vystavování kapalinám, chemikáliím nebo agresivním plynům, které by mohly poškodit plastovou kartu nebo poškodit elektronický kontaktní čip;

  • dlouhodobé vystavování intenzivnímu slunečnímu nebo světelnému záření;

  • vystavování elektrostatickým výbojům, neúměrnému elektromagnetickému poli či mikrovlnnému záření;

  • spojování se zařízeními či systémy, pro něž není určen.
     

Nefunkčnost kontaktního elektronického čipu není důvodem pro skončení platnosti občanského průkazu.

Skončením platnosti občanského průkazu končí platnost elektronického čipu.

  

vytisknout  e-mailem