Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Originalita webu: Typografické přešlapy a sto dva odkazů

Pořadí dubnové Webparády stále můžete ovlivnit, máte na to čas ještě do 16. dubna.

Zatím přinášíme hodnocení stránek porotou. Letos v ní došlo k obměně, postřehy ke grafice připravil Marek Přecechtěl, webmaster obce Bělov, na rozsah informací o veřejné správě se zaměřil Václav Sýkora, tajemník městského úřadu Chebu, a Karel Ferschmann, starosta obce Němčovice, a na dění v obci František Kroutil, starosta obce Telnice.
 

Batňovice

Karel Ferschmann: Na webu obce Batňovice úřední informace nejsou aktuální (například poslední výroční zpráva za rok 2010, poslední zápis z jednání zastupitelstva obce z 20. Června 2012, poslední rozpočet za rok 2007). Informace se zde hledají složitě, třeba povinné informace jsem našel až na spodní straně elektronické úřední desky, kde bych je nikdy nehledal. Doporučoval bych je dát na hlavní lištu, včetně doplnění dokumentů.
František Kroutil: U obce Batňovice chválím jednoduchou a přehlednou šablonu webu, chybí zde ale kalendář jakýchkoliv akcí a také poslední zveřejněný obecní zpravodaj je z roku 2008. Nicméně podle všeho se chystají zanedlouho tyto nedostatky napravit.
Marek Přecechtěl: Snaha podřídit barevné ladění stránek znaku obce je chvályhodná, logická a častá, ale na webu obce Batňovice je bohužel dovedena do extrému. Kombinace tmavšího zeleného pozadí s bílým textem a světlezelenými odkazy a žlutými rámečky je kontrastně v pořádku. Web, ač je přehledný, působí velmi nudným dojmem. Aktuality nejsou řazeny do kategorií, nelze filtrovat obsah. Jako jeden z mála webů používá techniku rámů (frames) pro účely navigace, oblíbenou hlavně v počátcích rozvoje webových stránek. Sazba článků, aktualit, odkazů, obtékání textu je dobře zvolena. Fotografie z obecních akcí prezentované na webu jsou na velmi vysoké úrovni.
Václav Sýkora: Stránky obce Batňovice jsou aktuální, poněkud méně nabízejí informací o úřadu, chybí formuláře. Oceňuji informace o společenském životě, ale to nepřeváží nedostatek informací o veřejné správě.
 

Cotkytle
 

Karel Ferschmann: Obec Cotkytle má neobvyklý název. Osobně mně vadí, když se zajímám (a to platí i pro jiné obce), o čem jedná zastupitelstvo obce a dočtu se v zápisu jen téměř nic neříkající usnesení. Je to sice v souladu se zákonem, ale nesvědčí to o snaze informovat veřejnost více, srozumitelněji. Otevřenost radnice v tomto směru hodnotím jako malou. Chtěl bych upozornit také na to, že obce při výkonu samostatné působnosti nemohou užívat na razítku malý státní znak, jelikož se nejedná o výkon státní moci, ale o výkon samosprávy podle hlavy VII Ústavy ČR – čl. 99 a následující, při níž obce jednají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (razítka v dokumentech záměr prodeje).
František Kroutil: U obce Cotkytle bohužel musím konstatovat, že poskytování informací o životě v obci není dostatečné. I když se zde objevují pozvánky na různé akce a sporadicky fotografie z uskutečněné akce, je to zobrazováno docela nepřehledným způsobem. V kalendáři jsou informace také poměrně dobře ukryty před zraky návštěvníka. Podle graficky zveřejňovaných pozvánek obec žije poměrně bohatým životem a je škoda, že o tom příliš nechce referovat.
Marek Přecechtěl: Použitá šablona obecních stránek Cotkytle je velmi strohá až minimalistická, což by mohlo být kladem, ale bohužel nejsou vyřešeny správně detaily. Typografické přešlapy s podtrženými nadpisy, které se zdaleka neliší, tolik jak by měly, od vlastního textu. Což vede jednoznačně k nepřehlednosti a ztrátě koncentrace návštěvníka. Úvodní strana obsahuje seznam aktualit bez jejich dalšího členění do kategorií. Navigace ve formě horizontálního víceúrovňového menu je naproti tomu přehledná a funkční. Možná těch úrovní mohlo být i méně. Bohužel je vidět, že si autor nelámal příliš hlavu s jednotným stylem sazby, a to se také odráží na výsledném vyznění webu. Fotografie jsou mnohdy zmateně poházeny, tak jak to zrovna vyšlo. Tvůrce stránek očividně ví, jak co funguje, ale bylo by potřeba stránky lépe graficky ztvárnit.
Václav Sýkora: Občan na webu obce Cotkytle nalezne potřebné informace i formuláře. Stránky obsahují webovou kameru.
 

Choteč
 

Karel Ferschmann: Povinné informace na webu obce Choteč neodpovídají standardu, je zde nepřehledné řazení úředních informací, chybí výroční zprávy, nebo jsem je nenašel. V obci je zřejmě po rezignaci části členů zastupitelstva složitá situace, proto jsem v hodnocení benevolentní.
František Kroutil: Stránky obce Choteč působí na první pohled jednoduše, úměrně velikosti obce (200 obyvatel), nicméně najdete zde všechno, co potřebujete vědět o dění v obci. Snad je jen škoda, že už se dva měsíce stránky nedoplňují, zřejmě to bude způsobeno tím, že v zastupitelstvu došlo k několika rezignacím zastupitelů a chystají se nové mimořádné komunální volby.
Marek Přecechtěl: Základem stránek obce Choteč je jednoduchá, ale funkční šablona, jasné kontrastní dělení stránek, důraz na zarovnání příspěvků, typografii, přehlednou navigaci, propojení s Facebookem a kalendářem akcí v aplikaci Google. Hlavní část strany je chytře rozdělena na čtyři sloupce s osmi nejaktuálnějšími články v prvních dvou sloupcích s náhledovými obrázky. Novinky jsou řazeny do kategorií a lze je filtrovat podle potřeby. Veškerý obsah je striktně zarovnán do celků a skoro vše je precizně vymyšleno. Menší výtku mám k oblasti informace z obecního úřadu, trošku nelogicky je na úvodní straně použito podtržení odkazů směřujících na konkrétní článek z obecního úřadu, když všude jinde podtržení autor používá na prokliknutí do dané sekce. Další pihou na jinak skvělé práci je nedodržení jednotné zarovnávací mřížky vložených obrázků a tabulek na stránkách nižší úrovně (o obci, kontakt, a podobně).
Václav Sýkora: Internetové stránky obce Choteč jsou na slušné úrovni, informačně dostačující. Výrazně oceňuji facebookovou stránku a rubriku Ptáte se starosty. Pro občany je k dispozici pouze jeden formulář.
 

Václavovice
 

Karel Ferschmann: Web obce Václavovice působí graficky špatně. Na vodorovné liště titulní stránky jsou poloprůhledné odkazy, které se po najetí kurzorem změní do písma téměř nečitelného. Slabé oranžové písmo na bílém podkladu je rovněž skoro nečitelné. V povinných informacích jsou neaktuální údaje, například výroční zpráva za rok 2010, u odkazu na rozpočet se objeví reklamní web ITPrime.
František Kroutil: Stránky obce Václavovice obsahují sice několik fotogalerií ze života obce, ale nejsou příliš přehledně řazené a zcela chybí k fotografiím jakýkoliv komentář (třeba krátký článek). V obci s 1 800 obyvateli se určitě žije bohatším životem, než jaký je zobrazen ve fotogalerii. Ocenil bych více aktualit z dění v obci. Naopak lze vyzdvihnout videokroniku.
Marek Přecechtěl: U webových stránek Václavovice se skoro ani nedá mluvit o nějaké grafické koncepci. Jednotlivé horizontální části nejsou mezi sebou správně propojeny zarovnáním, což značně narušuje tok informací a orientaci. Obsah je při tom aktualizovaný, fotografie na nadprůměrné až profesionální úrovni. Zmatení představuje i použití nejednotných barev ovládacích prvků a textu, například na každé stránce si lze povšimnout kolem osmi různých odstínů modré. Stačilo by využít některý z CSS frameworků. Úvodní strana se snaží vyhovět všem možným a nemožným požadavkům návštěvníků. Bohužel výsledkem je 102(!) zobrazených textových a grafických odkazů, za který by se nemusela stydět ani homepage Seznam.cz. Přikláněl bych se ke skrytí sekcí statických odkazů pod obecní úřad, život v obci, poradna co a jak, organizace a firmy a zobrazování na úvodní stránce aktualit z daných oblastí, nebo tato čtyři tlačítka. Zdá se mi také zbytečné na každé stránce opakovat kontakty na starostu či místostarostu, když je zde samostatná sekce. Po technické stránce web plně nebo téměř ze sta procent splňuje podmínky webových standardů.
Václav Sýkora: Václavovice pro občany nabízejí na webu dostatek informací, zveřejňují místní zpravodaj, videokroniku, kroniku obce. Stránky jsou přehledné. Našel jsem však jen jeden formulář.

Hodnocení bude pokračovat i v příštím čísle Veřejné správy.

Hodnocení porotců
 

Karel Ferschmann: 1. Zákolany, 2. Choteč, 3. Cotkytle, 4. Václavovice, 5. Batňovice
František Kroutil: 1. Zákolany, 2. Choteč, 3. Batňovice, 4. Václavovice, 5. Cotkytle
Marek Přecechtěl: 1. Choteč, 2. Zákolany, 3. Batňovice, 4. Cotkytle, 5. Václavovice
Václav Sýkora: 1. Zákolany, 2. Václavovice, 3. Cotkytle, 4. Choteč, 5. Batňovice
 

vytisknout  e-mailem