Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oprávnění k výuce středního vzdělávání v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Obor vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost lze studovat pouze na školách zřizovaných Ministerstvem vnitra nebo školách s oprávněním k výuce podmíněným uzavřením dohody s Ministerstvem vnitra (příloha č. 1 oddílu D2 pozn. 7 nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání). 

Ministerstvo vnitra je gestorem oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (dále jen "obor vzdělání"). Na základě požadavků vyplývajících z personálních potřeb Policie České republiky a dalších bezpečnostních sborů Ministerstvo vnitra rozhodlo o dočasném příjímání žádostí o uzavření Dohody o poskytování středního vzdělávání v oboru vzdělání 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost (dále jen "Dohoda").

K zajištění činností vyplývajících z nařízení vlády a v souladu organizačním řádem, stanovilo Ministerstva vnitra princip spolupráce se školami s oprávněním k výuce oboru vzdělání. Spolupráce je založena na metodickém vedení s cílem aktivně rozvíjet obor vzdělání a reagovat na požadavky k získání kompetencí uplatnitelných v bezpečnostním sboru. Spolupráce dále zahrnuje další aktivity v oblasti sportovních a odborných činností žáků.

Ministerstvo vnitra uplatňuje sjednocování pedagogické činnosti učitelů ve vzdělávací oblasti Odborného vzdělávání škol s oprávněním k výuce, sjednocení požadavků na hodnocení žáků, nastavení povinného rámce profilové části maturitní zkoušky a unifikaci výstupů.

Cílem spolupráce je zajištění srovnatelných kompetencí absolventa oboru vzdělání tak, aby absolvent oboru vzdělání mohl po přijetí do služebního poměru k Policii České republiky absolvovat zkrácenou formu Základní odborné přípravy (kvalifikační vzdělávání nově nastupujících policistů), čímž dochází k zefektivnění vzdělávacího systému profesního vzdělávání ať již z pohledu organizačního zabezpečení, tak po stránce personální i ekonomické.

Snahou Ministerstva vnitra je maximálně využít potenciál absolventů, kteří získali potřebné znalosti a dovednosti pro výkon služby a zabezpečit odpovídající množství odborně zaměřených osob v oblasti vnitřní bezpečnosti, které mohou doplnit početní stavy Policie České republiky a dalších bezpečnostních sborů.

Při posuzování žádostí o uzavření Dohody se přihlíží k oborové jednotnosti školy žadatele a předchozí úspěšné realizaci oboru vzdělání s maturitní zkouškou (kategorie oboru M). Podklady k žádosti o uzavření Dohody a podmínek, za kterých lze realizovat výuku v oboru vzdělání, jsou uvedeny zde:

Vzor Dohody včetně požadavků na materiální vybavení školy a personální zabezpečení oboru vzdělání jsou uvedeny zde:

Žádosti o uzavření Dohody zasílejte spolu s výše požadovanými podklady v elektronické podobě na adresu

  • Ministerstvo vnitra
    ID datové schránky 6bnaawp
    poštovní schránka 21/OBVV
    170 34 Praha 7
    telefon: 974 832 746

  

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, dne 6. října 2023

  

vytisknout  e-mailem