Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Pojmenování (název) životní situace: Odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Odvoláním souhlasu s poskytnutím údajů z Registru obyvatel (dále jen "ROB") jiné osobě se rozumí ukončení poskytnutí údajů jiné fyzické nebo právnické osobě do datové schránky této osoby. O ukončení poskytnutí údajů jiné osobě může požádat fyzická osoba ("subjekt údajů") starší 18 let, která souhlas udělila, a to podle § 58a zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.
 

Jak podat žádost o odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT.

V listinné podobě lze žádost zaslat kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.

  

Podmínky a postup podání žádosti o odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Žádost podaná osobně

V případě podání žádosti na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT provede žadatel svoji identifikaci pomocí elektronicky čitelného identifikačního dokladu, u občanů České republiky občanským průkazem nebo cestovním pasem, u cizinců dokladem o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (například průkaz o povolení k pobytu).
 

Žádost podaná v listinné podobě

Žádost o odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z ROB jiné osobě je možné zaslat v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra. Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele. Úředně ověřený podpis se nevyžaduje, je-li žádost podepsána před zaměstnancem zařazeným ve správním orgánu, vůči kterému směřuje.
 

Žádost o odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z Registru obyvatel jiné osobě podaná v listinné podobě musí obsahovat následující údaje:

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,

  2. datum a místo narození,

  3. číslo a druh elektronicky čitelného identifikačního dokladu, u občanů České republiky občanský průkaz nebo cestovní pas, u cizinců doklad o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky (například průkaz o povolení k pobytu),

  4. adresu místa pobytu, popřípadě jinou kontaktní adresu,

  5. rozsah údajů, u kterých je odvoláván souhlas s jejich poskytnutím,

  6. identifikaci fyzické nebo právnické osoby, které již nemají být údaje poskytnuty. 

  

Výše poplatků za poskytnutí údajů a forma jejich úhrady

Podání žádosti o odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z ROB jiné osobě není zpoplatněno.

  

Lhůty pro vyřízení podaných žádostí o odvolání souhlasu s poskytnutím údajů z Registru obyvatel jiné osobě

Žádost podaná osobně na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT je vyřízena okamžitě (na počkání), resp. v závislosti na dostupnosti služeb ROB.

Žádost podaná v listinné podobě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra je vyřízena ve lhůtě 30 dnů.

  

Další doplňující informace

Další doplňující informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra a webových stránkách Czech POINT.

  

Související životní situace a návody, jak je řešit

  

   

Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra
odbor správních činností
oddělení podpory a koordinace informačních systémů
nám. Hrdinů 3
140 21 Praha 4
e-mail: osc@mvcr.cz

  

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 8. února 2018

  


Odbor správních činností, 2. března 2018

vytisknout  e-mailem