Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor zdravotnického zabezpečení

 • Činnost odboru
 • Kontakty

Činnost odboru

Ředitel: Mgr. Jiří Toman

Sídlo: Ministerstvo vnitra ČR, Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4
Poštovní adresa: Ministerstvo vnitra ČR, poštovní schránka 21/OZZ, 170 34 Praha 7

Telefon: 974 827 551
Fax: 974 827 205
E-mail: ozzmv@mvcr.cz

Ministerstvo vnitra vykonává státní správu na úrovni ústředního orgánu státní správy i v oborech, které jinak spadají do věcné působnosti jiných ústředních orgánů.

V daném případě jde o působnost Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství ve vymezeném rozsahu, kdy byla příslušnými zákony dána Ministerstvu vnitra pravomoc upravit si organizaci a výkon zdravotnických služeb a veterinární péče v útvarech a zařízeních v působnosti rezortu MV (vlastního rezortu).

Rezortní zdravotnictví poskytuje příslušníkům PČR a příslušníkům HZS zejména pracovně-lékařské služby, neodkladnou lékařskou péči, hygienickou a protiepidemickou péči, dále provádí zdravotnické zabezpečení služebních činností, zdravotnickou přípravu a zdravotní výchovu policistů, hasičů a zaměstnanců.

Rezortní zdravotnictví dále poskytuje pracovně-lékařské služby zaměstnancům Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru své působnosti. Pracovně-lékařské služby může poskytovat též zaměstnancům dalších organizací na smluvním základě.

Ve struktuře zdravotnického zabezpečení je začleněna i veterinární služba, která zabezpečuje státní veterinární dozor v zákonem vymezeném rozsahu, preventivní a léčebnou péči o služební zvířata, veterinární přípravu příslušníků policie - specialistů v oboru služební kynologie a jízdní policie.

Rezortní zdravotnictví rovněž plní úkoly na úseku zdravotnického a veterinárního zabezpečení při krizových situacích, vyhlášení nouzového stavu, stavu ohrožení státu, nebo válečného stavu.

Odbor zdravotnického zabezpečení je zastřešujícím metodickým a ve vymezeném rozsahu i řídícím orgánem.
 

Kontakty

Kontakty odboru zdravotnického zabezpečení

Ředitel: Mgr. Jiří Toman - 974 827 550

 • Marie Volfová - 974 827 551 (sekretariát)
 • Michal Kuštein, tel. 974 827 557
 • MVDr. Radek Hořejš - České Budějovice, M: 603 190 198
   

Oddělení zdravotní péče, nemocenského pojištění a právního zabezpečení

 • JUDr. Alena Králová (vedoucí oddělení), tel. 974 827 558
 • PhDr. Věra Česalová, MPA, tel.: 974 827 549
 • Mgr. Jana Hajnovičová, tel.: 974 827 554
 • Mgr. Jana Probstová, tel. 974 827 563
 • Ing. Simona Prokopcová, tel. 974 827 566
 • RNDr. Petr Šíl, tel. 974 827 560
 • MUDr. David Šíp, tel. 974 827 562
 • Ing. Miroslava Vítovcová, tel. 974 827 565
   

Oddělení ochrany veřejného zdraví

 • Mgr. Ilona Krsková (vedoucí oddělení), tel. 974 827 578
 • Lenka Martínková - Plzeň, tel. 974 320 248
 • Iva Buchtová - Hradec Králové, tel. 974 521 808
 • Jiří Diviš, DiS. - České Budějovice, tel. 974 222 451
 • Iveta Hradilová - Brno, tel. 974 627 506
 • Ing. Barbora Kylišová - České Budějovice, tel. 974 222 466
 • MUDr. Jiří Materna - Ostrava, tel. 974 721 690
 • Mgr. Eliška Melzerová, tel. 974 827 552
 • Mgr. Kateřina Sajdlová, tel. 974 827 561
 • Mgr. Tomáš Schindler - Ostrava, tel. 974 721 690
 • Alena Srpková - Brno, tel. 974 627 506
 • Helena Rezlerová, DiS, - Praha (Bartolomějská 1), tel. 974 824 767

  

vytisknout  e-mailem