Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor všeobecné správy

 • Předmět činnosti odboru všeobecné správy
 • Oddělení státního občanství a matrik
 • Oddělení občanskosprávní
 • Oddělení státních hranic
 • Oddělení organizační

Předmět činnosti odboru všeobecné správy

Ředitel: JUDr. Václav Henych

Telefon - sekretariát: 974 816 461, 974 816 301, 224 223 643
E-mail: ovs@mvcr.cz
Fax: 974 816 309

Předmětem činnosti odboru všeobecné správy je výkon státní správy na úseku:

Odbor všeobecné správy vede centrální evidenci veřejných sbírek, rejstřík politických stran a politických hnutí, přehled evropských politických stran a k nim přidružených evropských politických nadací se sídlem na území České republiky, ústřední evidenci nabytí a pozbytí státního občanství a evidenci pověřených osob, kterým byly vydány průkazy pro činnosti na státních hranicích.

Oddělení státního občanství a matrik

Oddělení státního občanství a matrik

Vedoucí oddělení: Mgr. Petr Šťastný

Telefon: 974 817 438
E-mail: obcanmat@mvcr.cz

Působnost:

 • státní občanství,
 • matriky, jména a příjmení,
 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu.

Oddělení občanskosprávní

Oddělení občanskosprávní

Vedoucí oddělení: JUDr. Ivana Breburdová

Telefon: 974 816 464
E-mail: erika.zajoncova@mvcr.cz

Působnost:

Oddělení státních hranic

Oddělení státních hranic

Vedoucí oddělení: Ing. Jan Zvěřina

Telefon: 974 816 551
E-mail: osh@mvcr.cz

Působnost:

 • zabezpečování vytyčování, vyznačování, zaměřování a údržbu vyznačení průběhu státních hranic, s výjimkou zeměměřických činností na státních hranicích prováděných podle zvláštního právního předpisu,
 • zabezpečování údržby hraničního pruhu a volných kruhových ploch,
 • spravování hraničního dokumentárního díla,
 • zabezpečování činnosti hraničních komisí zřízených k plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv,
 • koordinování činnosti státních orgánů ve věcech týkajících se správy státních hranic,
 • vyjadřování se ke stavbám, stavebním, technickým a jiným opatřením na státních hranicích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, zejména z hlediska vlivu na vyznačení průběhu státních hranic,
 • vydávání průkazů podle mezinárodních smluv,
 • vedení evidence osob, kterým byl vydán průkaz k výkonu činností na státních hranicích,
 • zabezpečování umístění zařízení upozorňujících na průběh státních hranic,
 • zřizování, rušení a změny charakteru hraničních přechodů a dalších míst určených pro překračování státních hranic na základě příslušných mezinárodních smluv. V současné době, kdy Česká republika v rámci schengenského prostoru zabezpečuje vnitřní hranice, tato působnost se realizuje pouze při zřizování mezinárodních letišť různého charakteru.

Podrobný průběh státních hranic

Průkazy pro činnosti na státních hranicích - informace o nakládání s osobními údaji

Oddělení organizační

Oddělení organizační

Vedoucí oddělení: 

Telefon: 974 816 461, 974 816 301
E-mail: ovs@mvcr.cz

Působnost:

Výstava ke státním symbolům:

Výstava Symboly republiky: Pilíře české státnosti pořádaná Úřadem vlády, místo konání Hrzánský palác, podrobnosti na webu Úřadu vlády. Kvalitně zpracovaný a zajímavý vhled do historie české státní symboliky. Vřele doporučujeme nejen školám, ale všem zájemcům o českou historii a symboliku. Vstup zdarma.

Výstava Můj stát

Ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Dny české státnosti připravil Úřad vlády České republiky v Hrzánském paláci v Praze výstavu určenou dětem prvního a druhého stupně základních škol. Kreslenou, dětem srozumitelnou formou představuje české státní symboly, jejich původ, význam a možnosti použití. Podrobnosti o výstavě naleznete na webu Úřadu vlády.

vytisknout  e-mailem