Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor všeobecné správy

Oddělení státních hranic

Vedoucí oddělení: Ing. Jan Zvěřina

Telefon: 974 816 551
E-mail: osh@mvcr.cz

Působnost:

  • zabezpečování vytyčování, vyznačování, zaměřování a údržbu vyznačení průběhu státních hranic, s výjimkou zeměměřických činností na státních hranicích prováděných podle zvláštního právního předpisu,
  • zabezpečování údržby hraničního pruhu a volných kruhových ploch,
  • spravování hraničního dokumentárního díla,
  • zabezpečování činnosti hraničních komisí zřízených k plnění závazků vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních smluv,
  • koordinování činnosti státních orgánů ve věcech týkajících se správy státních hranic,
  • vyjadřování se ke stavbám, stavebním, technickým a jiným opatřením na státních hranicích nebo v jejich bezprostřední blízkosti, zejména z hlediska vlivu na vyznačení průběhu státních hranic,
  • vydávání průkazů podle mezinárodních smluv,
  • vedení evidence osob, kterým byl vydán průkaz k výkonu činností na státních hranicích,
  • zabezpečování umístění zařízení upozorňujících na průběh státních hranic,
  • zřizování, rušení a změny charakteru hraničních přechodů a dalších míst určených pro překračování státních hranic na základě příslušných mezinárodních smluv. V současné době, kdy Česká republika v rámci schengenského prostoru zabezpečuje vnitřní hranice, tato působnost se realizuje pouze při zřizování mezinárodních letišť různého charakteru.

  

Podrobný průběh státních hranic

Průkazy pro činnosti na státních hranicích - informace o nakládání s osobními údaji

  

vytisknout  e-mailem