Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor všeobecné správy

Ředitel: JUDr. Petr Voříšek, Ph.D.

Zástupce ředitele odboru: Mgr. et Mgr. Tomáš Bezděk

Telefon - sekretariát: 974 816 461
                                 974 816 301
                                 224 223 643
E-mail: ovs@mvcr.cz
            rovnocennost.os@mvcr.cz (výhradně za účelem uznávání rovnocennosti vzdělání)
Fax: 974 816 309

Předmětem činnosti odboru všeobecné správy je výkon státní správy na úseku:

  • státního občanství,
  • matrik, jména a příjmení, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu,
  • veřejných sbírek,
  • státních symbolů,
  • státních hranic, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla a zřizování, uzavírání a změny charakteru hraničních přechodů,
  • plnění úkolů ministerstva v oblasti řízení o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků,
  • plnění úkolů ve věcech přestupků, k nimž došlo na úseku náležejícím do předmětu činnosti odboru, a těch přestupků, k jejichž projednání jsou příslušné obce a není stanoven ústřední správní úřad, do jehož působnosti náleží úsek státní správy, na němž došlo k porušení povinnosti zakládající přestupek,
  • jednání za ministerstvo ve věcech přestupků, k nimž došlo na úseku náležejícím do předmětu činnosti odboru všeobecné správy,
  • zajišťování vydávání časopisu Správní právo,

  

Odbor všeobecné správy vede centrální evidenci veřejných sbírek, ústřední evidenci nabytí a pozbytí státního občanství a evidenci pověřených osob, kterým byly vydány průkazy pro činnosti na státních hranicích.

  

vytisknout  e-mailem