Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

Informace o odboru, kontakty, stanoviska odboru, metodická pomoc obcím, další dokumenty a pilotní verze vyhledávače ve stanoviscích ODK 

Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů

Na základě zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC"), jsou územní samosprávné celky (obce a kraje) a některé správní úřady povinny od 1. ledna 2022 vyhlašovat své právní předpisy (obecně závazné vyhlášky a nařízení) v informačním systému Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen "Sbírka právních předpisů ÚSC"). Ve Sbírce právních předpisů ÚSC se dále zveřejňují i některé další akty uvedené v zákoně o Sbírce právních předpisů ÚSC.

V návaznosti na přechodná ustanovení zákona o Sbírce právních předpisů ÚSC mají územní samosprávné celky a některé správní úřady povinnost zveřejnit ve Sbírce právních předpisů ÚSC své právní předpisy vyhlášené do 31. prosince 2021 na svých úředních deskách, a to nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti zákona o Sbírce právních předpisů ÚSC; v opačném případě tyto právní předpisy ze zákona pozbydou platnosti a účinnosti.

Veškeré důležité informace naleznete na webových stránkách Sbírky právních předpisů ÚSC, zejména:

  • Interaktivní prezentace ke Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů,

  • Formuláře pro vklady právních předpisů a dalších aktů do Sbírky právních předpisů ÚSC,

  • Informace k tvorbě obecně závazných vyhlášek, včetně interaktivních vzorů,

  • Instruktážní videa ke vkladům do Sbírky právních předpisů ÚSC.
     

V případě dotazů, které se týkají samotného vyhlašování právních předpisů ve Sbírce právních předpisů ÚSC, se můžete obrátit na pracovníky příslušného územního pracoviště dozoru, kontaktní údaje najdete na tomto odkazu.

V případě technických dotazů ke Sbírce právních předpisů ÚSC se lze obrátit na e-mailovou adresu sbirkausc@mvcr.cz.

  


Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, 17. června 2024

vytisknout  e-mailem