Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor státní služby

Ředitelka odboru: Mgr. Zuzana Brücknerová

Sekretariát odboru státní služby:
Miroslava Mocová
tel.: 974 818 226
e-mail: miroslava.mocova@mvcr.cz

Odbor státní služby se člení na:

 1. oddělení metodické podpory a legislativy státní služby;
 2. oddělení úřednické zkoušky, vzdělávání a ISoSS.

  

Odbor státní služby v rámci stanoveného předmětu činnosti zajišťuje:

 • plnění úkolů ministerstva souvisejících s jeho působností v oblasti státní služby, a to zejména v oblastech:
  • přípravy, legislativní úpravy a projednávání návrhů právních předpisů v oblasti státní služby;
  • organizačních věcí státní služby, personální správy a správy služebních vztahů státních zaměstnanců;
  • úřednické zkoušky;
  • vzdělávání státních zaměstnanců;
  • organizace, koordinace a metodického usměrňování výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců;
 • přípravu návrhů služebních předpisů a metodických pokynů v oblasti státní služby, jejichž příprava nespadá do působnosti ostatních útvarů sekce pro státní službu;
 • vykonávání role věcného správce informačního systému o státní službě (dále jen "ISoSS");
 • koordinaci systému hodnocení státních zaměstnanců);
 • koordinaci vzdělávání státních zaměstnanců a připravuje vzdělávací programy a rámcová pravidla pro vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců správních úřadů;
 • vytváření podmínek pro hodnocení sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby služebními úřady a zpracovává o tom výroční zprávu předkládanou vládě;
 • koordinaci a metodické usměrňování provádění úřednické zkoušky a metodicky řídí, koordinuje a podporuje uživatele Portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku a Evidence provedených úřednických zkoušek v rámci ISoSS;
 • provedení obecné části úřednické zkoušky a úřednické zkoušky v oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců;
 • vykonávání funkce sekretariátu poradního sboru nejvyššího státního tajemníka k zákonu o státní službě;
 • plnění metodické a koordinační role v oblasti etiky státních zaměstnanců;
 • koordinaci provádění statistických zjišťování v oblasti státní služby a zpracovávání analýz v oblasti státní služby;
 • právní podporu činnosti sekce pro státní službu, včetně koordinace přípravy návrhů právních předpisů v oblasti státní služby a koordinace a zpracovávání souhrnných stanovisek sekce pro státní službu k návrhům právních předpisů připravovaným ministerstvem, ostatními ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, k poslaneckým a senátním návrhům a návrhům zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků.
   

Odbor státní služby v rámci stanoveného předmětu činnosti se dále podílí na:

 • tvorbě koncepce státní služby a koncepcí souvisejících se státní službou a na naplňování a vyhodnocování koncepčních a strategických materiálů v oblasti veřejné správy, pokud se týkají státní služby;
 • přípravě podkladů pro rozhodování nejvyššího státního tajemníka jako nadřízeného služebního orgánu a pro vyřízení stížností ve věcech výkonu státní služby a ve věcech služebního poměru, k jejichž vyřízení je příslušný nejvyšší státní tajemník v oblasti státní služby, která spadá do jeho působnosti;
 • výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců.

  

vytisknout  e-mailem