Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor státní služby

Ředitelka: Mgr. Zuzana Brücknerová
 
Ministerstvo vnitra
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
tel.: 974 818 226
e-mail: miroslava.mocova@mvcr.cz 

Součástí odboru státní služby je oddělení metodické podpory státní služby a oddělení úřednické zkoušky, vzdělávání a kontrol.

Odbor státní služby v rámci stanoveného předmětu činnosti zajišťuje:

 • plnění úkolů ministerstva souvisejících s jeho působností v oblasti státní služby, a to zejména v oblastech:
 • organizačních věcí státní služby, personální správy a správy služebních vztahů státních zaměstnanců;
 • úřednické zkoušky;
 • vzdělávání státních zaměstnanců;
 • organizace, koordinace a metodického usměrňování výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců;
 • podílí se na tvorbě koncepce státní služby a koncepcí souvisejících se státní službou a na naplňování a vyhodnocování koncepčních a strategických materiálů v oblasti veřejné správy, pokud se týkají státní služby;
 • připravuje návrhy právních předpisů, služebních předpisů a metodických pokynů v oblasti státní služby, jejichž příprava nespadá do působnosti ostatních útvarů sekce pro státní službu;
 • podílí se na přípravě podkladů pro rozhodování nejvyššího státního tajemníka jako nadřízeného služebního orgánu a pro vyřízení stížností ve věcech výkonu státní služby a ve věcech služebního poměru, k jejichž vyřízení je příslušný nejvyšší státní tajemník v oblasti státní služby, která spadá do jeho působnosti;
 • vykonává roli věcného správce informačního systému o státní službě (dále jen "ISoSS");
 • koordinuje systém hodnocení státních zaměstnanců);
 • koordinuje vzdělávání státních zaměstnanců a připravuje vzdělávací programy a rámcová pravidla pro vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců správních úřadů;
 • hodnotí vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby služebními úřady a zpracovává o tom výroční zprávu předkládanou vládě;
 • koordinuje a metodicky usměrňuje provádění úřednické zkoušky a metodicky řídí, koordinuje a podporuje uživatele Portálu pro přihlašování na úřednickou zkoušku a Evidence provedených úřednických zkoušek v rámci ISoSS;
 • zabezpečuje provedení obecné části úřednické zkoušky a úřednické zkoušky v oboru státní služby Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců;
 • vykonává funkci sekretariátu poradního sboru nejvyššího státního tajemníka k zákonu o státní službě;
 • plní metodickou a koordinační roli v oblasti etiky státních zaměstnanců;
 • koordinuje provádění statistických zjišťování v oblasti státní služby a zpracovávání analýz v oblasti státní služby;
 • podílí se na výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců;
 • zajišťuje právní podporu činnosti sekce pro státní službu, včetně koordinace přípravy návrhů právních předpisů v oblasti státní služby a koordinace a zpracovávání souhrnných stanovisek sekce pro státní službu k návrhům právních předpisů připravovaným ministerstvem, ostatními ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, k poslaneckým a senátním návrhům a návrhům zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků.

  

vytisknout  e-mailem