Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor správy majetku

Ředitel: Ing. Miroslav Konopecký

Adresa: Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7
Telefon: 974 849 353
Fax: 974 849 350
E-mail: osm@mvcr.cz 

Odbor správy majetku je útvarem ministerstva působícím v oblasti vnitřní správy. Plní funkci odborného útvaru na úseku správy majetku a dále pak zejména na úseku právní ochrany průmyslového vlastnictví resortu, řídícího dislokačního orgánu resortu. Do činnosti odboru správy majetku náleží též činnosti na úseku bytové politiky, a to včetně výkonu funkce bytového orgánu.

Odbor správy majetku je zároveň útvarem ministerstva pro výkon vymezené působnosti delegované na ministerstvo. Předmětem jeho činnosti je:

  • výkon stavebního úřadu Ministerstva vnitra,
  • výkon funkce registračního místa ministerstva pro registraci silničních vozidel používaných pro jeho účely a pro účely celních orgánů,
  • odborný požární dozor,
  • dozor nad bezpečností práce,
  • dozor nad bezpečností technických zařízení a bezpečnosti vyhrazených technických zařízení,
  • energetická inspekce

Pro elektronickou korespondenci s odborem lze použít následující elektronické adresy:

vedení odboru: osm@mvcr.cz  
oddělení majetkoprávní (věcná břemena, průmyslové vlastnictví, schvalování smluv podle § 22 zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění): osmmvmo@mvcr.cz  
oddělení správy nemovitého majetku (ve věcech týkajících se nemovitostí resortu): osnmosm@mvcr.cz  
oddělení správy movitého majetku (ve věcech týkajících se movitého majetku resortu): osmmosm@mvcr.cz  
problematika bytů a ubytoven: bytyosm@mvcr.cz  
oddělení stavební úřad (ve věcech týkajících se stavebního řízení): stavurad@mvcr.cz  
ostatní (výše neuvedené): osm@mvcr.cz , osmmvmo@mvcr.cz  
 

vytisknout  e-mailem