Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Moderní úřad


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor správy majetku

Ředitel: Ing. Miroslav Konopecký

Adresa: Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, P.O.BOX 155/OSM, 140 21 Praha 4
Telefon: 974 849 353
Fax: 974 849 350
E-mail: osm@mvcr.cz 

Datová schránka: 6bnaawp

Odbor správy majetku se člení na:

 • Oddělení majetkoprávní
 • Oddělení správy nemovitého majetku
 • Oddělení správy movitého majetku
 • Oddělení stavební úřad
 • Oddělení metodického řízení technických činností
 • Oddělení Centrum zajištěných aktiv


Odbor správy majetku je útvarem ministerstva působícím v oblasti vnitřní správy. Plní funkci odborného útvaru na úseku správy majetku a dále pak zejména na úseku právní ochrany průmyslového vlastnictví resortu, řídícího dislokačního orgánu resortu. Do činnosti odboru správy majetku náleží též činnosti na úseku bytové politiky, a to včetně výkonu funkce bytového orgánu a výkon správy a prodeje majetku zajištěného v trestním řízení.

Odbor správy majetku je zároveň útvarem ministerstva pro výkon vymezené působnosti delegované na ministerstvo. Předmětem jeho činnosti je:

 • výkon stavebního úřadu Ministerstva vnitra,
 • výkon funkce registračního místa ministerstva pro registraci silničních vozidel používaných pro jeho účely a pro účely celních orgánů,
 • dozor nad bezpečností práce,
 • dozor nad bezpečností technických zařízení a bezpečnosti vyhrazených technických zařízení,
 • energetická inspekce.

vytisknout  e-mailem