Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor správních činností

 

Úřední hodiny na pracovišti Ministerstva vnitra Na Pankráci 1623/72, Praha 4, kde se pořizují osobní doklady ve zkrácených lhůtách, jsou od 3. května 2021 do odvolání stanoveny takto:

Pro pořízení žádosti a převzetí osobních dokladů:

 • pondělí:   8:00 - 11:00, technologická pauza, 13:00 - 17:00
 • úterý:       8:00 - 11:00, technologická pauza, 13:00 - 16:00
 • středa:     8:00 - 11:00, technologická pauza, 13:00 - 17:00
 • čtvrtek:     8:00 - 11:00, technologická pauza, 13:00 - 16:00
 • pátek:       8:00 - 11:00, technologická pauza, 12:00 - 14:00
   

Dále se od 16. února 2021 do odvolání stanoví úřední hodiny kontaktních míst na pracovišti Ministerstva vnitra náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4 pro výkon činnosti evidence obyvatel, registru obyvatel a rodných čísel.

Úřední hodiny jsou:

 • pondělí:   8:00 - 17:00
 • středa:     8:00 - 17:00 


Kontaktní údaje:
Elektronická adresa podatelny: posta@mvcr.cz
ID datové schránky: 6bnaawp
  

Ředitel odboru: Mgr. Milan Čigáš

Adresa: Ministerstvo vnitra
              nám. Hrdinů 3
              140 21 Praha 4
Poštovní spojení: Ministerstvo vnitra
                             poštovní přihrádka 155/SC
                             140 21 Praha 4
Telefon: +420 974 817 201
Fax: +420 974 816 860
E-mail: michaela.fialova@mvcr.cz

  

 • Vedoucí oddělení rodných čísel
  Mgr. Monika Stiebitzová
  Telefon: +420 974 817 203
  Fax.: +420 974 816 863
  E-mail: monika.stiebitzova@mvcr.cz

 • Vedoucí oddělení podpory a koordinace informačních systémů
  Ing. Martina Brejchová
  Telefon: +420 974 817 207
  Fax.: +420 974 816 851
  E-mail: martina.brejchova@mvcr.cz

 • Vedoucí oddělení evidence obyvatel
  Mgr. Petra Tesařová
  Telefon +420 974 817 208
  Fax: +420 974 816 859
  E-mail: petra.tesarova@mvcr.cz

 • Vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů
  Mgr. Jan Stiebitz
  Telefon: +420 974 849 630
  Fax.: +420 974 849 637
  E-mail: jan.stiebitz@mvcr.cz

 • Vedoucí oddělení finančního, bezpečnostního a organizačního
  Ing. Zora Fejglová
  Telefon: +420 974 817 224
  Fax.: +420 974 816 861
  E-mail: zora.fejglova@mvcr.cz

  

Odbor správních činností vykonává státní správu v oblasti evidence obyvatel, rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů, zajišťuje věcnou správu základního registru obyvatel, poskytování údajů ze základního registru obyvatel ve smyslu zákona o základních registrech, spolupracuje s odbornými útvary Ministerstva vnitra a Digitální a informační agentury při realizaci eGON služeb. V těchto oblastech zpracovává a navrhuje koncepce a plní také kontrolní a metodické úkoly vůči krajským úřadům, vykonává legislativní činnost a podílí se na přípravě materiálů pro vytváření stanovisek a pozic zástupců České republiky v orgánech Evropské unie. Odbor správních činností dále zabezpečuje činnosti související s centrální výrobou občanských průkazů a cestovních dokladů a zabývá se také vývojem jejich vzorů v rámci zvyšování bezpečnosti těchto osobních dokladů. Odbor správních činností dále plní úkoly vyplývající ze správního řízení na uvedených úsecích činností. Odbor se člení na oddělení rodných čísel, oddělení podpory a koordinace informačních systémů, oddělení evidence obyvatel, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů občanů a oddělení finanční, bezpečnostní a organizační.

Zveřejnění informací podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Stanoviska odboru správních činností pro krajské úřady nebo obecní úřady

GDPR

  

vytisknout  e-mailem