Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor správních činností

Úřední hodiny na pracovišti Ministerstva vnitra Na Pankráci 1623/72, Praha 4, kde se pořizují osobní doklady ve zkrácených lhůtách, jsou od 16. února 2021 do odvolání stanoveny takto:

Pro pořízení žádosti a převzetí osobních dokladů:

 • pondělí:   8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
 • úterý:       8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
 • středa:     8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 17:00
 • čtvrtek:     8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
 • pátek:       8:00 - 11:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 12:00 - 14:00
   

Dále se od 16. února 2021 do odvolání stanoví úřední hodiny kontaktních míst na pracovišti Ministerstva vnitra náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4 pro výkon činnosti evidence obyvatel, registru obyvatel a rodných čísel.

Úřední hodiny jsou:

 • pondělí:   8:00 - 17:00
 • středa:     8:00 - 17:00 

  

Ředitelka odboru: Mgr. Monika Stiebitzová (pověřená řízením)

Adresa: Ministerstvo vnitra
              nám. Hrdinů 3
              140 21 Praha 4
Poštovní spojení: Ministerstvo vnitra
                             poštovní přihrádka 155/SC
                             140 21 Praha 4
Telefon: +420 974 817 201
Fax: +420 974 816 860
E-mail: michaela.fialova@mvcr.cz

  

 • Vedoucí oddělení rodných čísel
  Mgr. Monika Stiebitzová
  Telefon: +420 974 817 203
  Fax.: +420 974 816 863
  E-mail: monika.stiebitzova@mvcr.cz

 • Vedoucí oddělení registru obyvatel
  Ing. Martina Brejchová
  Telefon: +420 974 817 207
  Fax.: +420 974 816 851
  E-mail: martina.brejchova@mvcr.cz

 • Vedoucí oddělení evidence obyvatel
  Mgr. Petra Tesařová
  Telefon +420 974 817 208
  Fax: +420 974 816 859
  E-mail: petra.tesarova@mvcr.cz

 • Vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
  Mgr. Jan Stiebitz
  Telefon: +420 974 849 630
  Fax.: +420 974 849 637
  E-mail: jan.stiebitz@mvcr.cz

 • Vedoucí oddělení finančního, bezpečnostního a právní podpory
  Ing. Zora Fejglová
  Telefon: +420 974 817 224
  Fax.: +420 974 816 861
  E-mail: zora.fejglova@mvcr.cz

 • Vedoucí oddělení vnitřního, kontrolního a organizačního
  Ing. Iveta Cibulková
  Telefon: +420 974 817 218
  Fax.: +420 974 816 863
  E-mail: iveta.cibulkova@mvcr.cz

  

Odbor správních činností vykonává státní správu v oblasti evidence obyvatel, rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů, zajišťuje věcnou správu základního registru obyvatel, poskytování údajů ze základního registru obyvatel ve smyslu zákona o základních registrech, spolupracuje s odbornými útvary Ministerstva vnitra a Správy základních registrů při realizaci eGON služeb. V těchto oblastech zpracovává a navrhuje koncepce a plní také kontrolní a metodické úkoly vůči krajským úřadům, vykonává legislativní činnost a podílí se na přípravě materiálů pro vytváření stanovisek a pozic zástupců České republiky v orgánech Evropské unie. Odbor správních činností dále zabezpečuje činnosti související s centrální výrobou občanských průkazů a cestovních dokladů a zabývá se také vývojem jejich vzorů v rámci zvyšování bezpečnosti těchto osobních dokladů. Odbor správních činností dále plní úkoly vyplývající ze správního řízení na uvedených úsecích činností. Odbor se člení na oddělení rodných čísel, oddělení registru obyvatel, oddělení evidence obyvatel, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, oddělení finanční, bezpečnostní a právní podpory a oddělení vnitřní, kontrolní a organizační.

Zveřejnění informací podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Stanoviska odboru správních činností pro krajské úřady nebo obecní úřady

GDPR

  

vytisknout  e-mailem