Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor správních činností

Oznámení Odboru správních činností Ministerstva vnitra
o omezení úředních hodin pro občany

Úřední hodiny na pracovišti Ministerstva vnitra Na Pankráci 1623/72, Praha 4, kde se pořizují osobní doklady ve zkrácených lhůtách, jsou od 21. října 2020 až do odvolání stanoveny takto:

Pro pořízení žádosti a převzetí osobních dokladů:

  • pondělí:   9:00 - 13:00
  • úterý:       8:00 - 10:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00
  • středa:     12:00 - 16:00
  • čtvrtek:     8:00 - 10:00, technologická pauza pro dezinfekci prostor, 13:00 - 16:00

Tyto úřední hodiny byly zvoleny v návaznosti na úřední hodiny obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, jimž bylo doporučeno využít dny pondělí a středu. Občanům tak v případě vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne, kteří o vydání osobního dokladu požádají prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností, bude zajištěno  převzetí dokladu v zákonné lhůtě.

Dále se od 12. října 2020 do odvolání nově stanoví úřední hodiny kontaktních míst na pracovišti Ministerstva vnitra náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4 pro výkon činnosti evidence obyvatel, registru obyvatel a rodných čísel.

Úřední hodiny jsou:

  • pondělí   9:00 - 11:00 a 13:00 - 16:00
  • středa     9:00 - 11:00 a 13.00 - 16.00

  

Ředitel odboru: JUDr. Zdeněk Němec

Adresa: Ministerstvo vnitra ČR, nám. Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
Poštovní spojení: Ministerstvo vnitra ČR, poštovní přihrádka 155/SC, 140 21 Praha 4
Telefon: +420 974 817 201
Fax: +420 974 816 860
E-mail: zdenek.nemec@mvcr.cz


Vedoucí oddělení rodných čísel
Mgr. Monika Stiebitzová
Telefon: +420 974 817 203
Fax.: +420 974 816 863
E-mail: monika.stiebitzova@mvcr.cz

Vedoucí oddělení registru obyvatel
Ing. Martina Brejchová
Telefon: +420 974 817 207
Fax.: +420 974 816 851
E-mail: martina.brejchova@mvcr.cz

Vedoucí oddělení evidence obyvatel
JUDr. Drahoslava Pečinková
Telefon +420 974 817 239
Fax: +420 974 816 859
E-mail: drahoslava.pecinkova@mvcr.cz

Vedoucí oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů
Mgr. Jan Stiebitz
Telefon: +420 974 849 630
Fax.: +420 974 849 637
E-mail: jan.stiebitz@mvcr.cz

Vedoucí oddělení přípravy předpisů a kontroly
JUDr. Marie Zemanová
Telefon: +420 974 817 206
Fax.: +420 974 816 863
E-mail: marie.zemanova@mvcr.cz

Vedoucí oddělení finančního a vnitřního
Ing. Zora Fejglová 
Telefon: +420 974 817 224
Fax.: +420 974 816 863
E-mail: zora.fejglova@mvcr.cz

Odbor správních činností vykonává státní správu v oblasti evidence obyvatel, rodných čísel, občanských průkazů a cestovních dokladů, zajišťuje věcnou správu základního registru obyvatel, poskytování údajů ze základního registru obyvatel ve smyslu zákona o základních registrech, spolupracuje s odbornými útvary Ministerstva vnitra a Správy základních registrů při realizaci eGON služeb. V těchto oblastech zpracovává a navrhuje koncepce a plní také kontrolní a metodické úkoly vůči krajským úřadům, vykonává legislativní činnost a podílí se na přípravě materiálů pro vytváření stanovisek a pozic zástupců České republiky v orgánech Evropské unie. Odbor správních činností dále zabezpečuje činnosti související s centrální výrobou občanských průkazů a cestovních dokladů a zabývá se také vývojem jejich vzorů v rámci zvyšování bezpečnosti těchto osobních dokladů. Odbor správních činností dále plní úkoly vyplývající ze správního řízení na uvedených úsecích činností. Odbor se člení na oddělení rodných čísel, oddělení registru obyvatel, oddělení evidence obyvatel, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, oddělení přípravy předpisů a kontroly a oddělení finanční a vnitřní.

Zveřejnění informací podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Stanoviska odboru správních činností pro krajské úřady nebo obecní úřady

GDPR

vytisknout  e-mailem