Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

eGovernment


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor sociálního zabezpečení

Oddělení metodiky a řízení

Odpovídá za metodiku, řízení, koordinaci a kontrolu důchodového pojištění příslušníků Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc a pozůstalých po těchto osobách a nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky.

Zabezpečuje plnění funkce služebního orgánu při provádění nemocenského pojištění příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky (mj. kontroluje plnění povinností služebních útvarů a služebních orgánů I. stupně, vede registr služebních útvarů, ve spolupráci s odborem provozu a rozvoje EKIS vede registr pojištěnců – příslušníků, zabezpečuje vydávání a evidenci průkazů zaměstnance pověřeného kontrolou dodržování režimu dočasně práce neschopného příslušníka).

Zabezpečuje metodické řízení a koordinaci v oblasti výsluhových nároků příslušníků bezpečnostních sborů.

Provádí kontrolu plnění povinností zaměstnavatelů v důchodovém pojištění příslušníků bezpečnostních sborů, u kterých odbor provádí důchodové, resp. nemocenské pojištění.

Jedná za Ministerstvo vnitra před soudy při řízeních v právních věcech příslušníků bezpečnostních sborů, u kterých odbor provádí důchodové a nemocenské pojištění a v právních věcech, kde ředitel odboru rozhodoval ve věcech služebního poměru o výsluhovém příspěvku; pokud není pověřením ministra vnitra stanoveno jinak.

vytisknout  e-mailem